• سخنان اسوه زهد و تقوا امام سجاد (ع) در بعلبک حضرت امام سجاد علیه السلام در حالی که قطرات اشک بر چهره اش جاری بود، با قلبی سوزان به مردم […]
  • «سعید بن مسیب» میگوید: «هر ساله مردم پس از انجام مراسم حج از «مکه» خارج نمیشدند مگر اینکه حضرت علی ابن الحسین -(ع)- از شهر خارج شود. پس در یک […]
  • ۱- مردی به حضرت سجاد علیه السلام نوشت که مرا به خیر دنیا و آخرت مطلع گردان حضرت در پاسخ آن چنین مرقوم فرمود:بسم الله الرحمن الرحیم – اما بعد […]