• «و اما حق الهدی فان تخلص بها الاراده الی ربک و التعرض لرحمته و قبوله و لا ترید عیون الناظرین دونه، فاذا کنت کذلک لم تکن متکلفا و لا متصنعا […]
  • در شام، در مجلس یزید که بسیاری از رجال و سران کشور و مردم حاضر بودند، امام سجاد علیه السلام همراهانش را با کمال اهانت در آن مجلس جا داده […]
  • از منابع تاریخی استفاده می شود که پس از واقعه کربلا و چه بسا پس از حضور در شام و مجلس یزید، شخصی به نام در میان راه با امام […]