حوادث، وقایع، هجرت

آغاز قیام و پیروزی مختار

مختار دوباره با وساطت عبدالله بن عمر، از زندان آزاد شد. چون خبر رهایی مختار به شیعیان رسید، گروه گروه به حضورش رسیده
و با وی بیعت کردند. با گذشت چند روزه رقم بیعت کنندگان افزایش یافت و این امر بر عبدالله بن زبیر گران آمد. او برای
جلوگیری از حرکت مختار، عبدالله بن یزید را از امارت کوفه بر کنار کرده و عبدالله بن مطیع را به جای وی منصوب کرد. عبدالله
در همان آغاز کار خود گفت که در امور مالی، به روش خلیفهی دوم و سوم عمل خواهد کرد. اما سائب بن مالک اشعری با
جز با سیرهی علی علیه السلام نباید رفتار شود [ ۳۸۴ ]. عبدالله به سفارش ایاس بن » : تحریک مختار، به او اعتراض کرده و گفت
صفحه ۸۰ از ۱۲۶
مضارب تصمیم به بازداشت مختار گرفت و به همین دلیل، او را احضار کرد. مختار که از هدف عبدالله آگاه بود، خود را به
ناخوشی زد و از [صفحه ۱۶۴ ] رفتن نزد او عذر خواست. سپس پیروانش را احضار کرد و تصمیم خود را برای قیام اعلام کرد.
۳۸۵ ]. مختار خود را نمایندهی محمد بن حنفیه معرفی میکرد و با این عنوان، مردم را به سوی خویش دعوت میکرد. برخی از ]
شیعیان کوفه دربارهی ادعا و نیت وی از این قیام، تردید داشتند، به همین خاطر، گروهی را نزد محمد بن حنفیه فرستادند. محمد با
ای عمو! اگر بندهای زنگی نیز » : کوفیان خدمت امام سجاد علیه السلام رسید و جریان را باز گفت و نظر امام را جویا شد. امام فرمود
جانب ما اهل بیت علیهم السلام را بگیرد، بر مردم یاری او لازم است و من در این مورد شما را ولی و سرپرست قرار دادم. آن چه
میخواهی انجام ده. [ ۳۸۶ ]. چون پیام امام علیه السلام به کوفیان رسید، آنان در پیوستن به مختار، دیگر تردیدی نکردند و بدین
گونه یاران مختار زیاد شدند. مختار در پی افراد نیرومند و پرنفوذی چون ابراهیم بن اشتر بود تا بتواند پایگاه اجتماعی خود را با
حمایت سران برخی از قبایل محکم کند. ابراهیم هم از لحاظ مقام والای پدر و هم از جهت شجاعت و نفوذ در بین قبیلهی خود که
در کوفه ساکن بودند، شهرت داشت. مختار با ارائهی نامهای از محمد بن حنفیه (که در این مورد از جانب امام علیه السلام ولایت
داشت) او را با خود همراه کرد و بدین صورت، جبههی مختار قوی شد. [ ۳۸۷ ]. مختار و یارانش در ربیع الاول سال ۶۶ خروج
کردند و عبدالله بن مطیع را از شهر رانده و بر کوفه و اطراف آن مسلط شدند. هنوز مدت زیادی از پیروزی مختار بر کوفیان
نگذشته بود که خبر آمدن سپاه شام به فرماندهی عبیدالله بن زیاد، به کوفه رسید. مختار سپاهی سه هزار نفری را به سوی لشکر شش
هزار نفری عبیدالله فرستاد. در درگیری بین دو سپاه، ربیعۀ بن مخارق، فرمانده نیروهای ابنزیاد کشته شد و سیصد نفر به اسارت
سپاه مختار در آمدند. با این حال چون روشن شد که این تعداد نمیتوانند در مقابل سپاه شامیان مقاومت کنند ابراهیم بن اشتر، به
[ عنوان نیروی امدادی به سوی آنها فرستاد. [ ۳۸۸ ]. [صفحه ۱۶۵
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *