اخلاق و فضائل

احساس آرامش غلام از امام سجاد

– امام سجاد علیه السلام در موردی (به خاطر تادیب) تازیانهای به یکی از غلامان خود زد و سپس به خانهی خود رفت و برهنه شد و آن غلام را طلبید و تازیانه را به او داد و به او فرمود: با این تازیانه بر علی بن حسین بزن (و قصاص کن)، غلام خودداری کرد و بخشید. امام سجاد علیه السلام پنجاه دینار به او عطا فرمود. [۱۵۱].
– در مورد دیگری روایت شده: «یکی از غلامان امام سجاد علیه السلام مامور آباد کردن یکی از زمینهای مزروعی بود، ولی در آباد سازی آن زمین کوتاهی نموده بود به طوری که بخشی از زراعت آن تباه گردید. امام سجاد علیه السلام آن غلام را سرزنش کرد و تازیانهای به او زد. وقتی که امام به خانهاش بازگشت، آن غلام را طلبید و برهنه شد و تازیانه را به دست غلام داد و فرمود بزن و قصاص کن. غلام خودداری کرد، امام هر چه اصرار نمود او خودداری نموده و می گفت: معاذ الله! تو را بخشیدم. امام سجاد علیه السلام به او فرمود: «اکنون که قصاص نمیکنی، همان زمین مزروعی را به تو بخشیدم» . [۱۵۲].
این نمونهها بیانگر آن است که امام سجاد علیه السلام به بردگانی که از مستضعفین بودند توجه ویژهای داشت و در تربیت و رشد دینی و اخلاقی و سپس آزادی آنها می کوشید.
[صفحه ۱۴۱]
برگرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *