اخلاق و فضائل

اخلاق و فضائل امام سجاد (ع) – تواضع و فروتنی

تواضع و فروتنی اشخاص به میزان علم و معرفت آنان بستگی دارد و امام سجاد علیه السلام هم که اعلم ناس بوده و بیشتر از دیگران به عظمت الهی واقف بوده مسلما متواضعتر نیز بوده است و کسی که در برابر کبریاء و جبروت خداوند خاضع و متواضع باشد نسبت به مردم مهربان و رئوف بوده و در برآوردن حوائج آنان ساعی و کوشا میشود.
نافع بن جبیر به حضرتش عرض کرد که شما با اشخاص فقیر و دون پایه مجالست میکنید فرمود من با کسی مجالست میکنم که همنشینی او به دین من سود برساند [۳۸].
کلینی در کافی روایت میکند که علی بن الحسین علیهماالسلام به گروهی از جذامیان برخورد نمود که غذا میخوردند او را به سر سفرهیشان دعوت کردند حضرت از الاغی که سوار شده بود پیاده گردید و نزد آنان رفت ولی از غذای آنان نخورد و فرمود روزه هستم و چون به منزل خود آمد دستور داد غذای لذیذ و مرغوبی پختند آنگاه آنها را به منزلش دعوت کرد و خود با آنان غذا خورد [۳۹].
حضرت سجاد علیه السلام با اینکه غلامان و خدمهی زیاد داشت ولی هر چه
[صفحه ۳۷]
مایحتاجش بود خودش میخرید و به منزل حمل میکرد و حتی روزی که سوار مرکب بود تازیانه از دستش افتاد خودش پیاده شد و آن را برداشت بدون اینکه در این مورد به کسی دستور دهد.
امام صادق علیه السلام فرمود که علی بن الحسین با اشخاصی که او را میشناختند مسافرت نمیکرد بلکه همیشه به صورت ناشناس با مردمی به مسافرت میرفت و با آنان شرط میکرد که او هم مانند دیگران در کارها و انجام نیازمندیهای مسافرت با آنها شریک باشد.
در یکی از سفرها که با قومی همراه بود مردی او را دید و شناخت و به دیگران گفت آیا میدانید این کیست؟ گفتند نه، گفت این علی بن الحسین علیه السلام است پس مردم هجوم آورده و دست و پایش را بوسیدند و گفتند ای پسر پیغمبر خدا اراده فرمودی که ما را به آتش دوزخ نسوزانی؟ اگر ندانسته از دست و یا زبان ما جسارتی به شما میرفت آیا ما برای همیشه هلاک نمیشدیم؟ چه چیزی شما را بدین کار واداشت؟
فرمود من موقعی که سفر میکردم جماعتی که مرا میشناختند برای خشنودی رسول خدا با من زیاده از آنچه استحقاق داشتم عطوفت و مهربانی کردند بدین جهت ترسیدم که شما هم با من همانگونه رفتار نمائید پس کتمان امر خود را دوستتر داشتم [۴۰].
[صفحه ۳۸]
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *