اخلاق و فضائل

اخلاق و فضائل امام سجاد (ع) – فصاحت و بلاغت

شیوائی و رسائی کلام در بنیهاشم مخصوصا در ائمهی اطهار علیهمالسلام از صفات بارزهی آنان بوده و منطق و گفتارشان از نظر فصاحت و بلاغت همواره در گفتار دیگران برتری داشته است خصوصا که سخنان آنها در همه اوقات مطابق با حقیقت و واقعیت بوده و به حکم تاریخ در تمام احتجاجات با براهین قاطعه بر مخالفین خود پیروز گردیدهاند و بهترین دلیل بر این مدعا خطبهها و نامهها و کلمات موجوده آنها است که در طول زمان محفوظ مانده است و هم اکنون در دسترس همگان قرار گرفته است.
مناجاتها و دعاهای حضرت سجاد علیه السلام نیز که مشحون از حقائق عالیهی معارف اسلامی و روش سیر و سلوک صاحبدلان است به نحو زیبا و دلپذیری در کمال فصاحت و بلاغت بیان گردیده و همانند تابلوی نقاشی قدرت روحی و سوز و گداز درونی او را مجسم مینماید و هیچ یک از فصحای عرب نتوانستهاند نظیر چنین جملات و عباراتی را در سخنان خود ارائه دهند و بالاتفاق در برابر عظمت و اهمیت آن سر تسلیم فرود آوردهاند و قدرت منطق و نفوذ کلام او بود که در کوفه و شام پس از شهادت پدرش نادانان و غفلت زدگان را بیدار نمود و پایهها و ارکان حکومت بنیامیه را متزلزل و واژگون گردانید.
[صفحه ۵۷]
صحیفهی سجادیه و مناجاتهای پانزده گانه و دعای ابوحمزه و سایر خطبهها و کلمات قصار آن حضرت هر یک به نوبهی خود عالیترین درجهی فصاحت و بلاغت را دربر داشته و اعجازی است که دیگران را از اتیان به مثل آن عاجز و درمانده نموده است.
ابن شهرآشوب مینویسد مردی از علماء بصره به شاگردان خود گفت بنویسید تا برای شما یک صحیفهی کامله املاء کنم جمعی از شاگردان قلم به دست گرفتند که سخنان او را بنویسند، استاد لحظهای سر به زیر افکند وقتی سر بلند کرد فورا درگذشت و از این روایت میتوان فهمید که عظمت معانی و زیبائی اسلوب صحیفه چنان روح استاد را مجذوب نموده که فورا جان سپرده است و ما در قسمت آخر کتاب بعضی از سخنان آن حضرت را ترجمه نموده و در صورت لزوم توضیح مختصری نیز خواهیم داد.
[صفحه ۵۸]
برگرفته از کتاب حضرت سجاد علیه السلام نوشته: فضل الله کمپانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *