سیره عملی و رفتاری

اداء قرض پدر توسط حضرت سجاد

هنگامی که حضرت امام حسین -علیهالسلام- به شهادت رسیدند، هفتاد و چند هزار دینار قرض داشتند. از این رو حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- برای ادای دین پدر نهایت اهتمام خود را مبذول نمودند تا جائی که در اکثر ایام و شبها از غذا و آب و خواب امتناع داشته و پیوسته برای فراهم نمودن پول برای بازپرداخت قرض پدر تلاش میکردند تا اینکه شبی در عالم خواب شخصی نزد حضرت آمده و گفت: «دیگر برای ادای قرض پدرت اهتمام نداشته باش چرا که خداوند آن را به مالی که نزد «بجنس» [۷۲۹] است ادا کرده است.»
حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- فرمودند: «من در اموال پدرم مالی را که به آن مال «بجنس» گفته شود نمیشناسم.»
چون شب دوم شد حضرت مثل همین را در عالم رویا مشاهده کردند. حضرت در این رابطه از خانواده و اهل خود سوال نمودند. یکی از خانمهای موجود در خانواده حضرت گفت: «پدر شما یک برده رو میداشتند که اسم او «بجنس» است. او چشمهای را در «ذی خشب» حفر کرده و به آب رسیده است.»
حضرت از این محل سوال کرده و از آن مطلع شدند و معلوم شد چنین فردی با این چشمه جاری وجود دارد. پس چند روزی نگذشته بود که «ولید بن عتبه ابن ابیسفیان» والی «مدینه» شخصی را به حضور حضرت فرستاد و پیغام داد: «برای
[صفحه ۵۲۰]
من چشمه و چاهی که برای پدر توست و در «ذی خشب» قرار دارد و مشهور به «بجنس» است، یاد آوری شده و اگر دوست داشته باشی آن را بفروشی من آن را از تو میخرم.»
حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- به او فرمودند: «آن را در مقابل دین و قرض امام حسین -علیهالسلام- بگیر.» و مبلغ آن «دین» را برای او بیان کردند.
«ولید» گفت: «آن را گرفتم.» و از آن آبیاری شب شنبه را برای حضرت «سکینه» استثنا کرد. [۷۳۰].
از این روایت شیرین استفاده میشود حضرت سجاد -علیهالسلام- قراردادهای قرض پدرم را محترم دانسته و نهایت تلاش خود را برای ادای قرض ایشان به کار میبردند. آری این یکی از آموزههای اقتصادی اسلام است که از یک سو قرض دادن به برادران ایمانی را «مستحب» کرده و از سوی دیگر سفارش اکید فرموده تا در ادای قرض کمترین تسامحی صورت نگیرد تا جایی که اگر کسی به نماز ایستاده است و طلبکار او آمده تا قرض خود را باز پس بگیرد، میتوان بلکه واجب است نماز واجب را شکست و طلب او را پرداخت.
حال در ارتباط با حضرت زین العابدین -علیهالسلام- چون حضرت به این دستور اسلامی عمل میکردند و همه اهتمام خود را به بازپرداخت «دین» پدر مبذول داشته بودند، خداوند متعال هم وسیله استخلاص آن امام همام را به صورت اعجاز گونه از این مشکل فراهم نموده و حضرت را مدد و یاری میکند.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *