اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام سجاد علیه السلام – ابوخالد کابلی

ابوخالد کابلی، از امامت محمد حنفیه تا امام سجاد علیه السلام
ابوخالد کابلی که او را کنکر یا وردان نیز یاد کرده اند از کسانی که نخست در خدمت محمد بن حنفیه بود و روزگار درازی به عنوان امام به وی اعتقاد داشت تا این روزی نزد محمد بن حنفیه آمد و او را به حرمت و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین علیه السلام سوگند داد تا حقیقت را در امر امامت بر او روشن سازد.
محمد بن حنفیه به ابو خالد گفت: سوگند بزرگی را در برابرم نهادی. بدان که امام و پیشوای من و تو و همه مسلمانان علی بن الحسین علیه السلام است .
از این زمان به بعد ابو خالد به جانب علی بن الحسین آمد، در نخستین ملاقات امام سجاد علیه السلام به او فرمود: مرحبا ای کنکر تو تاکنون نزد ما نمی آمدی، چه اتفاقی افتاده که اینجا آمدی؟
ابو خالد با شنیدن این سخن تواضع کرد و سجده شکر برای خداوند به جا آورد و گفت: خدای را سپاس که نمردم و امامم را شناختی؟
ابوخالد گفت: از این که شما مرا به اسمی خواندید که مادرم بر من نهاده و کسی از آن خبر نداشته است! من در گذشته فاقد بصیرت و معرفت بودم و به این پندار که محمد بن حنفیه امام است! ولی اکنون دانستم که شما امام بحق هستید و اطاعت شما بر من و هر مسلمانی ضروری است.
/پاورقی ۱۶- دلائل الامامه ۹۰، اختیار معرفه الرجال ۱۲۰، حدیث ۱۹۲، اثبات الهداه ۵/۲۵۱٫/
ابوخالد پس از این تاریخ، روزگار درازی را در خدمت علی بن الحسین علیه السلام باقی ماند و در زمره یاران ویژه آن حضرت در آمد تا آنجا که در روایتی او از پیشگامان اصحاب شناخته شده است .
/پاورقی ۱۷- همان مدرک ۱۲۳ حدیث ۱۹۴ ش تنقیح المقال ۲/۴۲٫/
گذشته از ابعاد معرفتی ابوخالد و مراتب پیوند او با امام سجاد علیه السلام، در زندگی این شخصیت شیعی، نشانه هایی نیز از جو خفقانی که خلفا برای دوستان اهل بیت و معتقدان به مکتب امامت پدید آورده بودند، مشهود است، زیرا در همان دوره ای که یحیی بن ام الطویل به دست حجاج شهید گشت، کسانی چون ابو خالد نیز در معرض تعقیب و تعدید حجاج قرار داشتند ولی ابو خالد به سوی مکه گریخت و خویش را مخفی داشت و از چنگال حجاج رهایی یافت.
/پاورقی ۱۸- اختیار معرفه الرجال ۱۲۳، حدیث ۱۹۵، رجال ابن داود ۲۸۱٫/

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *