آثار

اصول اعتقادات صحیفه سجادیه

اشاره
با فتوحاتی که به دست خلفا و حکام بنی امیه صورت گرفت، زمینههایی برای راه یابی فرهنگها و تمدنهای مختلف ملتهای بیگانه به سوی سرزمین اسلامی فراهم گردید و افکار و عقاید گوناگونی از این طریق وارد حوزهی اسلامی شد. از سوی دیگر، منافقان که به خاطر مصالح و منافع شخصی، در ظاهر مسلمان شده بودند، آرام ننشسته و نشر افکار منحرف و شبهات گوناگون را آغاز کردند. حاکمان جبار اموی هم از جهت این که بعضی از این افکار و عقاید همسو و تایید کنندهی اعمال ظالمانهی آنان بود، بر اشاعه و گسترش این افکار در میان جامعه اسلامی مبادرت ورزیدند. این مسائل باعث شد که جامعهی اسلامی به دلیل فاصله گرفتن از اهل بیت علیهمالسلام، از لحاظ اعتقادات الهی دچار انحطاط و سقوط فکری گردد. امامان معصوم علیهمالسلام که هدایت جامعهی اسلامی را به دوش میکشیدند، در برابر این انحطاط فکری ساکت نمینشستند. هر یک به اقتضای شرایط و جو حاکم، به رسالت الهی خویش عمل میکردند. امام سجاد علیه السلام نیز به منظور مقابله با افکار انحرافی عصر خویش، به تبیین اندیشهی اصیل اسلامی پرداخت و در قالب دعا، اصول اعتقادی اسلام را به روش صحیح معرفی کرد. قبل از نقل بیانات ارزشمند امام علیه السلام در این زمینه، تذکر این نکته ضروری است که: شرح و تفسیر این سخنان در این نوشتار نمیگنجد و حقیقت جویان را به مراجع دیگر حوالت میدهیم. [۱۶۳].
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته آقای محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *