معجزات و کرامات

اطلاع حضرت سجاد بر سایر زبانها

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد ائمه هدی (ع) که دارای مقام امامت برای هدایت همه انسانها و «خلیفه الله» در همه عوالم وجود میباشند، این است که هرکس با هر لغت و زبان و لهجهای سخن بگوید، کلام او را متوجه میشوند و خود نیز قادر به سخن گفتن به تمام لغتها و زبانها در صورت لزوم هستند.
حضرت زین العابدین (ع) بر اساس آنچه در اسناد روایی و تاریخی آمده است بر خط و لغت رومی اطلاع داشتهاند و سخن کسانی را که با این زبان سخن میگفتند، بخوبی ادراک میکردند:
۱- جناب «حلبی» از امام صادق (ع) شنید که حضرت میفرمودند: «چون علی بن الحسین (ع) و سایر کسانی که با ایشان بودند را به نزد «یزید بن معاویه» – علیهما لعائن الله – آوردند، آنها را در خانهای قرار دادند. در آن موقع بعضی از آل رسول به دیگری گفتند، تنها علتی که برای آن ما را در این منزل قرار دادند، این است که آن خانه بر سر ما خراب شده و ما را بکشد.
با شنیدن این سخن، پاسداران آن جا که رومی بودند با زبان رومی با هم چنین سخن گفتند: «به اینها نگاه کنید، آنها میترسند که این خانه بر سرشان خراب شود ولی فردا از این جا بیرون برده میشوند و همگی کشته خواهند شد.» و علی بن الحسین (ع) فرمود:
«جز من هیچ کس در بین ما نبود تا رومی (رطانه) را به خوبی بداند».
(«رطانه» به معنای زبان رومی نزد اهل مدینه، مشهور است.) [۲۴۶].
۱- «داود بن فرقد»، میگوید: «نزد امام صادق (ع) از کشته شدن حضرت امام حسین (ع) و حمل شدن فرزندش به سوی «شام» ذکری به میان آمد. حضرت فرمود: «چون حضرت علی بن الحسین (ع) وارد زندان شدند، بعضی از افرادی که آنجا بودند به دیگری گفتند، چقدر بنیان این دیوار زیباست!! وبر روی آن دیوار به زبان رومی مطالبی نوشته شده بود و آن را علی بن الحسین (ع) خواند. در این حال رومیهای موجود در آنجا با هم به زبان رومی صحبت کردند و گفتند: «در بین اینها کسی که به خون مقتول اولی باشد، جز
[صفحه ۱۶۱]
این فرد وجود ندارد»، و مقصودشان علی بن الحسین (ع) بود.» [۲۴۷].
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *