سیره عملی و رفتاری

افطاری سحری و شام حضرت سجاد

در خلال روایت مفصلی که یکی از کرامتهای بزرگ حضرت سجاد -علیهالسلام- در زمینه قضاء دین یکی از شیعیان را بیان میکند، چنین آمده است که: «حضرت به کنیز خود دستور دادند: یا فلانه (اسم کنیز را آوردند) سحری و افطاری مرا بیاور. او هم دو قرص نان آورد. حضرت آن را به یکی از شیعیان خود که مقروض بود دادند و او آنها را به بازار برده و با یک ماهی و کمی نمک تعویض کرد و بعد صاحبان ماهی و نمک آن دو قرص نان را نزد او آوردند و گفتند ای بنده خدا تلاش کردیم خودمان یا یکی از خانوادهمان این نان را بخوریم ولی دندانمان در آن کارگر نیفتاد!! و لذا اینها را برای تو بر گردانیدیم و بعد هم فرستادهی حضرت آمد و همان دو قرص نان را برای حضرت باز پس گرفت ولی به برکت آن، وضع آن شیعه بکلی دگرگون شد و همه قرض خود را داد.» [۳۸۴].
از این روایت به دست میآید، حضرت زین العابدین برای سحری و افطاری خود از دو قرص نان این چنینی استفاده میکردهاند.
(مشروح این داستان تحت عنوان «کرامتی بزرگ در قضاء دین یکی از شیعیان» بیان گردیده است.)
در روایتی دیگر که سیره حضرت در انفاق در روزهایی که روزه بودند را بیان میکند؛ آمده است: بعد از اینکه حضرت تمام غذای طبخ شده را بین مردم تقسیم میکرد و همهی دیگها تمام میشد، آنگاه مقداری نان و خرما برای ایشان میآوردند و «شام» حضرت همان بود. [۳۸۵].
[صفحه ۲۲۷]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *