اخلاق و فضائل

امام سجاد سرآمد فقیهان

یکی دیگر از شعبههای علم ائمه هدی علیهمالسلام آگاهی اتم آن بزرگواران از جمیع احکام الهی و همه حلال و حرامها میباشد که اصطلاحا به «علم فقه» شهرت یافته است.
[صفحه ۲۴۳]
«بکر بن کرب صیرفی» میگوید از امام صادق -علیهالسلام- شنیدم که میفرمود: «هر آینه نزد ما چیزی است که با وجود آن هرگز به مردم نیازی نخواهیم داشت ولی مردم حتما به ما محتاج و نیازمند میباشند، و نزد ما کتابی است به املاء حضرت رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – و خط حضرت علی -علیهالسلام-، صحیفهای که در تمام حلالها و حرامها موجود است و شما برای کاری نزد ما میآئید و سپس ما هر گاه به آنچه از ما کسب تکلیف کردهاید عمل کنید و یا آن را ترک کنید، میشناسیم و میفهمیم.» [۴۰۸].
اما امام سجاد -علیهالسلام- به اعتراف بسیاری از تذکره نویسان، سر آمد فقیهان دوران خود بودهاند و هیچ کس در «علم فقه» مقدم بر ایشان نبوده است.
اقرار به این مطلب و مرجعیت آن بزرگوار در این زمینه حتی شامل دستگاه اموی و شخص «عبدالملک مروان» و علماء درباری او مانند «زهری» نیز بوده است.
«ابنجوزی» حضرت را به لقب «سیدالفقهاء» ملقب نموده و از قول تعداد بسیاری نقل کرده است که «ما در میان فقیهان، فقیهتر از علی بن الحسین -علیهالسلام- ندیدیم.» (ما راینا افقه من علی بن الحسین -علیهالسلام-) [۴۰۹] این جمله هنگامی ارزش خود را نشان میدهد که توجه داشته باشیم در عصر حضرت فقهای بسیاری میزیستهاند.
به گوشهای از این قبیل اعترافات در قسمت «حضرت سجاد -علیهالسلام- از منظر نکته دانان و گوهر شناسان» اشاره شده است.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *