نقش تربیتی و ارشادی

امام سجاد علیه السلام و دستگیری از بیچارگان و تهیدستان

یکی از اقدامات بزرگ امام سجاد علیه السلام در عصر امامت خویش مساعدت و یاری افراد محروم جامعهی اسلامی بود. حضرت
هم، مانند اجداد طاهرینش، به این عمل عشق ورزیده و از خدا، دوستی همنشینی با تهیدستان را طلب میفرمود. چنان که در دعای
سیام صحیفهی سجادیه میفرماید: اللهم حبب الی صحبۀ الفقرآء و اعنی علی صحبتهم بحسن الصبر [ ۵۴۷ ] پروردگارا! هم نشینی
فقرا و تهیدستان را برایم محبوب گردان و مرا به شکیبایی نیکو بر همنشینی ایشان یاری فرما. امام سجاد علیه السلام با روشهای
مختلف، به افراد محروم جامعه اسلامی کمک مالی میکرد و از این طریق، به امت اسلامی میآموخت که مسلمان واقعی، باید از
احوال برادر مسلمان خود با خبر باشد و در غمها و شادیهای وی شریک باشد. این ویژگی متعالی امام علیه السلام به صورتهای
[ مختلفی بروز و نمود داشت: [صفحه ۲۱۵
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *