نقش تربیتی و ارشادی

امام سجاد علیه السلام و دفاع فرهنگی

در عصر امامت امام زین العابدین علیه السلام جامعهی اسلامی در یک بحران فکری و عقیدتی وحشتناک فرورفته بود. بیتردید،
عوامل مختلفی در این بحران نقش داشتند که در این میان، چند عامل از همه مهمتر به نظر میرسد. ۱٫ فاصله گرفتن جامعه از
مکتب اهل بیت علیهم السلام و محدودیتهای سیاسی امامان علیهم السلام، به وسیلهی جلوگیری از گفتن و نوشتن حدیث؛ مگر
حدیثهای خاصی که خلفای قبل اجازه داده بودند. ۲٫ توطئهی دستگاههای حکومتی در جهت دامن زدن به اختلافهای فکری و
مشغول کردن مردم به مسائل غیر مهم و بهره برداری سیاسی از آن، که در نتیجه، فرصت تبیین و تحقیق در این مسائل از دست
میرفت. ۳٫ گسترش دامنهی فتوحات، در پی آن، مسلمان شدن سریع و بدون برنامهی قومها و ملتهای گوناگون با فرهنگهای
متفاوت. امام سجاد علیه السلام برای نیل به هدف بزرگ الهی خود، که هدایت و رهبری جامعه اسلامی بود، در مقابل این
انحرافها سکوت اختیار نکرده و با توجه به شرایط و اوضاع حاکم بر جامعه، به دفاع فرهنگی از ارزشهای اسلامی پرداختند.
مهمترین فعالیتهای امام سجاد علیه السلام در این زمینه، به شرح زیر میباشد:
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *