نقش تربیتی و ارشادی

امام سجاد علیه السلام و گذشت از خطاکاران

امام زین العابدین علیه السلام هم چون پدران بزرگوارش، از کسانی که با وی گفتار یا رفتار ناشایستی داشتند، با بزرگواری گذشت
اگر راست میگویید، خدا از من بگذرد و » : میکرد. چنان که روزی بر مردمی میگذشت که بدگویی ایشان را میکردند، فرمود
۵۴۵ ]. [صفحه ۲۱۴ ] زمانی مردی بیرون خانه، حضرت را دید و بدو ناسزا گفت. خادمان ] «. اگر دروغ میگویید، خدا از شما بگذرد
آن چه از ما بر تو پوشیده مانده، بیشتر » : سپس بدو گفت .« او را بگذارید » : حضرت بر آن مرد حمله بردند. امام علیه السلام فرمود
مرد شرمنده شد و امام علیه السلام گلیمی را که بر دوش داشت، بر او افکند که هزار «؟ از آن است که میدانی. آیا حاجتی داری
۵۴۶ ]. هم چنین رفتار بزرگوارانهی حضرت با ] «. گواهی میدهم که تو فرزند پیامبری » : درهم به او بدهند. مرد از آن پس میگفت
هشام بن اسماعیل، حاکم مدینه که ستمهای زیادی در حق حضرت روا داشته بود، درس خوبی به هشام و امثال وی داد. سیرهی امام
زین العابدین علیه السلام در این باره، تعالیم ارزشمند و درسهای بزرگی به امت اسلامی میآموزد که اگر در آن بنگرند و در
مفاهیم آن درست بیندیشند، تند خوییها و کج خلقیها از بین رفته و بردباری و از خودگذشتگی جایگزین آن خواهد شد و
ریشهی مهر و محبت در میان مردم، به ویژه کسانی که خود را دارای لغزش و اشتباه میدانند، گسترش خواهد یافت.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *