سیره عملی و رفتاری

امام سجاد پیشقدم در انجام امور خیر

حضرت زین العابدین -(ع)- نسبت به امور اجتماعی بویژه آنچه مربوط به «رفاه جامعه اسلامی» است، بیتوجه و بیتفاوت نبودهاند. و هیمشه در انجام امور خیر در این زمینه پیشقدم شده و کارهایی که چه بسا بسیاری از کنار آن با بیتوجهی عبور میکنند، آن را خود شخصا انجام میدادهاند.
به عنوان مثال اگر در وسط راه و جاده که محل عبور مردم است سنگی افتاده باشد که احتمال برخورد آن با پای مردم میرود، کم کسی است که حاضر باشد از وسیله نقلیه خود پیاده شده و آن را از آن محل بردارد و در کناری بگذارد و بعد راه خود را ادامه دهد.
حال ببینیم حضرت زین العابدین و سید الساجدین -(ع)- در این مورد چه برخوردی داشتهاند:
امام صادق -(ع)- نقل میکنند که: «عادت حضرت علی بن الحسین -(ع)- این بود که هرگاه در حال مرور به کلوخی (سنگی) در وسط راه برخورد میکردند، از مرکب خود پیاده میشدند و آن را به دست خود از جاده کنار زده و بعد به مسیرشان ادامه میدادند.» [۵۳۲].
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *