سیره عملی و رفتاری

انفاقهای برجسته حضرت سجاد

گرچه زندگی حضرت سجاد -(ع)- سرشار از عمل صالح «انفاق» بوده، این عمل قربی به کرات و مرات و به عنوان یک سیرهی مستمر از حضرت سر میزده است. و لکن در این قسمت به دو نمونه برجسته از انفاقهای حضرت اشاره میشود:
۱- امام صادق -(ع)- فرمودند: «عادت حضرت علی بن الحسین -(ع)- این بود که در روزی که آن روز را «روزه» میگرفتند، امر میکردند تا گوسفندی را ذبح کنند. بعد اعضاء آن را قطعه قطعه نموده و آن را بپزند. نزدیک غروب که میشد حضرت به روی دیگها نگاه میکردند و به آن نزدیک میشدند تا اینکه در حالی که روزهدار بودند، بوی آبگوشت را استشمام میکردند و
[صفحه ۳۸۸]
بعد میفرمودند ظرفهای چوبی بزرگ را بیاورید و برای «آل فلان» و «آل فلان» غذا بکشید. برای فلان خانواده غذا بکشید، تا اینکه به آخر دیگها میرسیدند و همه تمام میشد. سپس برای خود حضرت مقداری «نان» و «خرما» میآوردند و همان شام حضرت بود.» [۵۷۷].
۲- روزی حضرت زین العابدین -(ع)- از منزل خارج شدند در حالی که بالا پوشی از «خز» (منسوج از پشم و ابریشم) بر تن داشتند. در راه نیازمندی خدمت حضرت آمد و خود را به آن بالا پوش در آویخت، در این حال حضرت آن را رها کرده و به راه خود ادامه دادند.» [۵۷۸].
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *