سیره عملی و رفتاری

بعضی از اذکار سجده حضرت سجاد

«طاوس بن کیسان یمانی» که یکی از بزرگان از اصحاب حضرت سجاد علیهالسلام میباشد، و از مناجاتها و عبادات حضرت، مشاهدات زیادی داشته و از آنها گزارشهایی به عنوان روایات گرانقدری برای ما به ارمغان گذاشته است، میگوید شبی وارد «حجر اسماعیل» در خانه خدا شدم، در این هنگام حضرت علی بن الحسین علیهالسلام وارد شده و به نماز مشغول شدند و الی – ما شاء الله نماز خواندن سپس به سجده رفتند و من گفتم: «مردی صالح از اهل بیتی نیکوکار است حتما به دعای ایشان گوش فراخواهم داد، پس شنیدم که در سجده میفرمود: «عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک» یعنی: «بنده تو در آستانه توست، مسکین تو در آستانهی توست. فقیر تو در آستانهی توست، سائل تو در آستانهی توست.» طاوس میگوید: «من در هیچ مشکل و ناراحتی این دعا را نخواندم مگر اینکه ناراحتی من برطرف گردیده برایم فرج حاصل شد.» [۳۴۸].
البته در بعضی از روایات دیگر در ذیل و ادامه این دعا آمده است: «یشکو الیک ما لا یخفی علیک» یعنی: «به سوی تو شکایت میکند آنچه بر تو مخفی نیست.» و یا «یسئلک ما لا یقدر علیه غیرک» یعنی: «از تو مسئلت میکند آنچه غیر تو بر آن قادر نیست.» و یا «لا تردنی عن بابک» [۳۴۹] یعنی: «مرا از درگاه خود مران».
«یوسف بن اسباط» از پدرش نقل میکند که وارد مسجد کوفه شدم و دیدم
[صفحه ۲۱۳]
جوانی با خدای خود مناجات میکند و در سجده خود میگوید: «سجد وجهی متعفرا فی التراب لخالقی و حق له» یعنی: «صورتم برای خالقم سجده نمود در حالی که آن را به خاک سائیدهام و این حق اوست.» پس به سراغش رفتم و دیدم حضرت علی بن الحسین علیهالسلام است.» [۳۵۰].
و همچنین بنابر نقل حضرت صادق علیهالسلام از زبان یکی از موالیان و بندگان حضرت سجاد علیهالسلام حضرت روزی به صحرا رفته و بر روی سنگی خشن به سجده میروند و او میگوید: «من ایستاده بودم و صدای گریه و زاری با صدای بلند حضرت را میشنیدم و شمردم که هزار مرتبه میگفت: «لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا و رقا، لا اله الا الله ایمانا و صدقا». [۳۵۱].
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *