دیدگاه های دیگران

بیماری امام سجاد

افزون بر این ها، علت شهید نشدن علی بن الحسین علیه السلام، آن گونه که در منابع آمده است، بیماری شدید حضرت بوده است. حضرت توان حرکت و حضور در میدان جنگ را نداشته است. نه این که به خاطر سن کم حضرت باشد. چنان که محمد بن سعد می گوید علی بن الحسین علیه السلام در کربلا ۲۳ ساله و بیمار بودند، و هو ابن ثلاث و عشرین سنه و کان مریضا نائما علی فراشه. [۵۷] و تصریح می کند که خردسال بودن وی مردود است. علت شرکت نکردنش در جنگ بیماری وی بوده است. چگونه می شود حضرت خردسال باشد و حال آن که فرزندی چندین ساله اش یعنی محمد بن علی (امام باقر علیه السلام) همراه وی باشد. [۵۸] . مفید می گوید علت شرکت نکردن وی در نبرد، بیماری حضرت بوده است، نه خردسالی وی، و هو شدید المرض [۵۹] ابن جوزی می گوید علت کشته نشدنش در روز طف بیماری وی بوده است [۶۰] ذهبی می گوید چون مریض بوده شهید نشده است. [۶۱] و نیز کلینی از امام [ صفحه ۲۷] باقر علیه السلام روایت می کند، که امام حسین علیه السلام در حادثه عاشورا در لحظات آخر برخی امانت ها را به دخترش فاطمه سپرد که به علی بن الحسین علیه السلام انتقال بدهد. زیرا علی بن الحسین علیه السلام سخت بیمار بودند. [۶۲] . طبری می گوید علی بن الحسین علیه السلام بیمار بودند، و علی بن الحسین علیه السلام مریض. [۶۳] و نیز ابن عنبه می گوید حضرت در نبرد شرکت نکرد، زیرا بیمار بود. [۶۴] و از زبان سیدالساجدین این گونه روایت است که شب عاشورا، هنگامی که حضرت یاران خویش را گرد آورد تا با آنان گفتگو کند، من نیز که بیمار بودم نزدیک آنان رفتم تا سخنان حضرت را بشنوم، و انا اذ ذاک مریض. [۶۵] . اما این که در برخی منابع [۶۶] لقب «علی اصغر» در مورد علی بن الحسین علیه السلام به کار رفته است نیز، دلیل بر نوجوان بودن وی در کربلا نمی باشد. زیرا همان گونه که در بخش القاب تحقیق شده این عنوان (علی اصغر) در مورد دو فرزند حضرت کاربرد داشته است. یکی عبدالله رضیع معروف به علی اصغر، دیگری علی اکبر که هر دو در کربلا به شهادت رسیدند. کاربرد این لقب هم نسبی است. یعنی علی اصغر نسبت به برادر بزرگتر از خودش. وقتی علی بن الحسین علیه السلام پسر بزرگ امام حسین علیه السلام باشد، کاربرد این لقب درباره ایشان اشتباه می باشد. زیرا در روایت نیز آمده که امام حسین علیه السلام امانتی که به ام سلمه سپرد، فرمود [ صفحه ۲۸] به پسر بزرگ من تحویل می دهی. [۶۷] در هر صورت با این نوع مطالب نمی توان در دیدگاه مشهور که با شواهد متقن تأیید می شود و اطمینان آور است، تردید ایجاد نمود. افزون بر این که سن شهیدی که «علی اکبر» نامیده می شود به طور دقیق مشخص نیست. و الله سبحانه هو العالم. نتیجه تحقیق این می تواند باشد که علی بن الحسین علیه السلام در کربلا در سن نوجوانی نبوده است. و ایشان در حادثه کربلا ازدواج کرده و فرزندی به نام «محمد» که همان امام باقر علیه السلام باشد به همراه داشتند. و علت این که در کربلا شهید نشدند بیماری حضرت بوده است.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *