اخلاق و فضائل

تبعیت مردم از حضرت سجاد در حج

«سعید بن مسیب» میگوید: «قراء» (گروهی از قاریان مشهور قرآن در «مدینه») برای رفتن به حج خانه خدا اقدام نمیکردند، مگر اینکه حضرت زین العابدین (ع) برای حج اقدام کند. طبعا در انجام مناسک هم به تبع و در
[صفحه ۲۰۰]
تابعیت حضرت حرکات خود را تنظیم مینمودند.
چه اینکه همین «سعید بن مسیب» میگوید: «مردم از «مکه» خارج نمیشدند تا اینکه حضرت علی بن الحسین (ع) از «مکه» خارج شوند …» [۳۲۳].
بنابراین نظر به احترام فوق العادهای که مردم برای حضرت سجاد (ع) قائل بودند در انجام اعمال عبادی حج، خود را تابع حضرت میدانستند و در شروع و پایان حج به حضرت اقتدا کرده و به تبعیت ایشان، اعمال را انجام میدادند.
اما از نظر تعداد افرادی که به تبعیت از حضرت زین العابدین (ع) از «مدینه» خارج میشدند و در طول مناسک حج به دنبال آن حضرت بودند، «علی بن زید» از نوادگان حضرت سجاد (ع) در ضمن حدیثی نقل میکند که:
«قراء» از «مدینه» به سوی «مکه» خارج نمیشدند مگر زمانی که علی بن الحسین (ع) خارج میشدند پس او خارج شد و ما نیز که هزار اسب سوار و مرکب سوار بودیم با او خارج شدیم …» [۳۲۴].
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *