اصحاب و شاگردان

تربیت یافتگان مکتب امام سجاد علیه السلام – سعید بن جبیر

وی از اصحاب سرشناس امام سجاد علیه السلام بود واز نظر مقام علمی، جایگاه رفیعی در بین مردم داشت؛ چنان که دربارهی وی
گفتهاند: بر روی زمین کسی نیست که به دانش فرزند جبیر نیازمند نباشد [ ۵۰۸ ]. امام صادق علیه السلام دربارهی وی میفرماید:
سعید بن جبیر، به امامت امام سجاد علیه السلام معتقد بود و امام سجاد علیه السلام هم او را ستایش میکرد و حجاج نیز به همین
گناه، او را شهید کرد. حجاج از سعید پرسید، دربارهی ابوبکر و عمر چه میگویی؟ آنان در بهشتند یا دوزخ؟! – اگر به بهشت رفتم
و اهل آن را دیدم، حتما اهل آن را خواهم شناخت و اگر به جهنم رفتم و اهل آن را دیدم، خواهم شناخت که چه کسانی آن جا
هستند. – در مورد خلفا چه میگویی؟ – من وکیل آنها نیستم. – کدام یک از آنها در نزد تو محبوبترند؟ – هر کدام که بیشتر
مورد رضای خالقم باشد. – کدامشان در نزد خالق محبوبتر است؟ – این مطلب را فقط دانای نهان و آشکار میداند. حجاج این
.[ مرد بزرگ را به خاطر محبت اهل بیت علیهم السلام، به طرز فجیعی به شهادت رساند [ ۵۰۹
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *