سیره عملی و رفتاری

تهیه ره توشه برای حج توسط حضرت سجاد

امام صادق (ع) فرمودند: «عادت حضرت علی بن الحسین (ع) این بود که هر گاه به سوی «مکه» برای «حج» و «عمره» مسافرت مینمود، پاکیزهترین ره توشه و زاد از «بادام» و «شکر» و «آرد» نرمی که از «گندم» و «جو» درست شده بود (سویق) در دو نوع ترش مزه و شیرین برای خود فراهم مینمود.» [۳۳۰].
باید توجه داشت آنچه در این روایت از اهتمام حضرت سجاد -(ع)- به تهیه بهترین ره توشه برای انجام «مناسک حج» ذکر گردید، با همراه نداشتن آذوقه توسط حضرت در بعضی از سفرهای حج خود که در کودکی انجام دادهاند، منافاتی ندارد و ممکن است تهیه آذوقه مربوط به یک سری سفرهای خاص باشد که در بزرگسالی حضرت انجام گرفته است. چه اینکه ممکن است بگوئیم حضرت این آذوقه را برای همسفران خود تهیه میفرمود و خود از آن چیزی تناول نمیکرد چنانکه در روایتی به آن اشاره شد.
[صفحه ۲۰۳]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *