امامت و رهبری، حاکمان زمان

حاکمان دوران امام سجاد علیه السلام

خلفای دوران امام سجاد علیهالسلام عبارتند از:
۱ – یزید
۲ – معاویهی دوم
۳ – مروان
۴ – عبدالملک بن مروان
۵ – ولید بن عبدالملک.
اینان خلفای دوران آن حضرت هستند که ما مطالبی را دربارهی آنها ذکر خواهیم کرد تا روشن شود که آن حضرت در چه دورانی به سر میبردهاند.
همچنین در طول دوران آن حضرت رویدادهای سیاسی بسیار مهمی اتفاق افتاده است که دربارهی این رویدادها، مطالبی را ذکر خواهیم نمود. از جملهی این رویدادها میتوان به «قیام توابین» و «قیام مختار» و «قیام عبدالله بن زبیر» و «قیام عبد الرحمن بن اشعث» اشاره نمود که تحقیق وار آنها را مورد بحث قرار
[صفحه ۱۵]
خواهیم داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *