اخلاق و فضائل

حلم و بزرگواری امام سجاد

روزی یکی از کنیزان، آب به دست امام سجاد علیه السلام می ریخت، تا او دست و روی خود را بشوید. ظرف آب از دستش افتاد و با سر مبارک امام سجاد علیه السلام برخورد کرد، به طوری که سر آن حضرت شکست. حضرت سرش را به طرف کنیز بلند کرد، کنیز (از خشم آن حضرت نگران شد و) این آیه را (که خداوند وصف پرهیزکاران را در آن بیان می کند) خواند:
و الکاظمین الغیظ:
«پرهیزکاران خشم خود را فرو می برند.»
امام سجاد علیه السلام فرمود: «خشم را فرو بردم.»
کنیز دنبال آیه را خواند:
و العافین عن الناس:
«پرهیزکاران از مردم گذشت کنند.»
[صفحه ۱۳۶]
امام سجاد علیه السلام فرمود: «خدا تو را ببخشد.»
کنیز آخر آیه را خواند:
و الله یحب المحسنین:
«خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» [۱۴۶].
امام سجاد علیه السلام به کنیز احسان کرد و به او فرمود برو، تو را در راه خدا آزاد ساختم. [۱۴۷].
روزی، حسن بن حسن یکی از بستگان امام سجاد علیه السلام به آن حضرت ناسزا گفت، امام در برابر او سکوت کرد و او رفت. امام به حاضران فرمود: «آنچه این مرد گفت شما شنیدید، اکنون دوست دارم همراه من بیایید تا نزد او برویم و پاسخ مرا به او بشنوید» .
حاضران عرض کردند می آییم و ما دوست داریم تو هم پاسخ او را بگویی و ما هم (آنچه می توانیم) به او بگوییم.
آن حضرت با حاضران حرکت کردند، در مسیر راه این آیه را می خواند:
و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین:
حاضران وقتی این آیه را از آن حضرت شنیدند، فهمیدند که امام چیزی به او نخواهد گفت.
امام و همراهان به در خانهی حسن بن حسن رسیدند، امام با
[صفحه ۱۳۷]
صدای بلند فرمود: «به او بگویید علی بن الحسین است.»
حسن بن حسن یقین کرد که امام سجاد علیه السلام برای تلاقی آمده است، خود را برای مقابله آماده کرد و از خانه بیرون آمد. امام سجاد علیه السلام به او فرمود:
«ای برادر! اندکی قبل نزد من آمدی و هر چه خواستی به من گفتی، اگر آنچه را گفتی در من هست، از درگاه خدا طلب آمرزش می کنم، خدا مرا بیامرزد، و اگر آنچه گفتی در من نیست، خدا تو را بیامرزد!»
وقتی که حسن بن حسن بزرگواری امام را دید، شرمنده شد و بین دو چشم امام را بوسید و گفت: «آری من آنچه را که در تو نبود به تو گفتم، و خودم به آنچه گفتم سزاوارترم.» [۱۴۸].
برگرفته از کتاب نگاهی بر زندگی امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محمدی اشتهاردی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *