امامت و رهبری، حاکمان زمان

حکومت ولید بن عبدالملک

عبدالملک در سال» ۸۶ «به هلاکت رسید. پس از او فرزندش «ولید بن عبدالملک» به خلافت رسید که ادامه ی همین حکومت به همراهی همان حجاج است.
«فتوحات» از مهمترین کارهای دوران ولید بود. مهمترین این حملات، حملاتی
[صفحه ۹۷]
است که از یک طرف به قسطنطنیه و از طرف دیگر به اندلس صورت گرفت.
مسلمین از همان روزگار نخستین اسلام به منظور از میان بردن نصرانیت در کانون خود، فتح قسطنطنیه را جزو برنامه خود میدانستند.
یکبار در اواخر سال «۳۲» مسلمانها، از ناحیهی خشکی به سوی قسطنطنیه پیش رفته و آسیای صغیر را پیموده تا به کرانهی «بسفر» رسیدند. ولی بر اثر رسیدن زیانهایی نتوانستند به قسطنطنیه برسند و از همانجا برگشتند.
و در سال «۴۴» کشتیهای جنگی عرب به رهبری «بسر بن ارطاه» با حکومت قسطنطنیه جنگید و در سال «۵۲» یزید آنجا را محاصره کرد و پس از آن حداقل چهار بار قسطنطنیه توسط مسلمانها محاصره شد ولی فتح نگردید. تنها در سال «۸۵۷» ترکان عثمانی این شهر را فتح کردند و آن را مرکز امپراطوری عظیم خود قرار دادند.
با اینکه در زمان یزید فتوحات در برخی مناطق آغاز گردیده بود اما میتوان گفت که در دههی شصت هجری و حتی تا سال ۷۳ که سقوط ابن زبیر در آن سال بود، فتوحات متوقف شده بود. با آغاز حکومت عبدالملک پس از محو ابن زبیر، فتوحات را دنبال کردند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *