آثار

خداوند در صحیفه سجادیه

و الحمدالله علی ما عرفناا من نفسه و الهمنا من شکره، و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده. (۵۰۹)
سپاس ویژه خداوند، بدان خاطر که به وسیله وحی و بر انگیختن رسولان خویش را به ما معرفی کرد و شکر گزاری در برابر نعمتهایش رسولان خویش را به ما معرفی کرد و شکرگزاری در برابر نعمتهایش را به ما الهام نمود و درهایی از علم به مقام پرودگاریش را بر روی ما گشود و ما را به اخلاص در توحید راهمایی کرد.
خداوند، یگانه و بی همتا
اللهم انی اشهد وکفی بک شهیدا سماءک وارضک و من اسکنتهما من ملائکتک وسائر خلقک فی یومی هذا و ساعتی هذه و لیلتی هذه، انی اشهد انک انت الله الذی لا اله انت. (۵۱۰)
خداوند! تو را گواه می گیرم و گواهی تو خود کافی است. و آسمان و زمین و ساکنان آن دو – فرشتگان و سایر مخلوقات – را نیز در این روز و ساعت و در این شامگاه به گواهی می طلبم که من به یگانگی تو شهادت می دهم و تو آن خدایی هستی که جز تو معبودی نیست.
خداوند بی ضد و بی شریک
اللهم… انی لا اجعل لک ضدا و لا ادعو معک ندا (۵۱۱)
خداوند!.. من برای تو ضد وجود و نیرویی که بتواند مستقل از تو و در قبال تو عرض اندام نماید قرار نمی دهم و هیچ چیز و هیچ کسی را در پرستش شریک تو نمی خوانم.
ویژگی این دعاها و نیایشها این است که بایدها را به صورت اخبار دراورده و با زیان خیر و شیوه اقرار، انسان را به تفکر وا می دارد و نهاد او را به پایبندی و تعهد در قبال آنچه اقرار می کند فرا می خواند و این همان رسالاتی است که از شیوه کار آمد نیایش بر می آید.
انت الذی لم یعنک علی خلقک شریک ولم یوازرک فی امرک ولم یکن لک مشاهد و لا نظیر. (۵۱۲)
خداوند! تو آنی که کار آفرینش و رسیدگی به خلق، شریکی نداری که تورا یاری دهد و در انجام و تدبیر امور، وزیری نداری که تو را کمک نماید و برای تو ناظر و نظیری
نیست.
انت الذی لا ضد معک فیعاندک، و لا عدل لک فیکاثرک، و لا ند لک فیارضک. (۵۱۳)
خداوند! تو آنی که نیروی معارضی درکنارت نیست تا به عناد و ستیز با تو برخیزد و کسی همگون و همانندت نیست تا بر تو فزونی جوید و شریک نداری تا به مقابله و معارضه تو اقدام کند.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *