احادیث و سخنان

خودسازی در نگاه امام سجاد

اندیشه خودسازی و روحیه صلاح جویی، نخستین شرط حرکت انسان به سوی کرامتهای اخلاقی و خصایل انسانی است و امام سجاد (ع) این اندیشه و روحیه را در دعاهای خویش به مومنان منتقل ساخته است، از آن جمله:
اللهم صل علی محمد و آله و حلنی بحیله الصالحین، و البسنی زینه المتقین، فی بسط العدل و کظم الغیظ، النائره، و ضم اهل الفرقه و اصلاح ذاتت البین، و افشاءالعارفه و ستر العائبه… (۵۶۷)
خداوند! بر محمد – صلی الله علیه و آله – و خاندانش درود فرست و مرا به زیور صالحان بیا رای و با زینت تقواپیشگان مزین ساز! زیور و زینتی که در جهت گسترش عدل، فرو خوردن خشم، خاموش ساختن آتش دشمنی و بدخواهی و تجسم بخشیدن به ارزشها، پیشگیری از ظهور عیبها و علنی شدن آشکار ساختن و تجسم بخشیدن به ارزشها پیشگیری از ظهور عیبها و علنی شدن زشتیها و.. می باشد.
و اجعلنی من اهل السداد و من ادله الرشاد، و من صالحی العباد.
خداوند! مرا از درستکاران و راهنمایان راه رشد و کمال و از بندگان صالح قرار ده.
آدم بالقران صلاح ظاهرنا… و جنبنا به الضرائب المذمومه و همدانی الاخلاق.. (۵۶۸)
خداوندا! به وسیله قرآن (و درسها و پیامهای سازنده آن) ظاهر
ما را به صلاح و پاکی و درستی هماره آراسته بدار و به وسیله قرآن (و پیامهای هدایتگر و هشدار دهنده آن) ما را از اخلاق نکوهیده و پست دور گردان.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *