امامت و رهبری، حاکمان زمان

دربار بنی امیه

یکی از ارقام بزرگ سوء استفادههای خلفا و فرمانروایان فاسد و خیانتکار از بیت المال مسلمانان خرید و تهیهی کنیزان و غلامان فراوان بوده است که غالبا آنها را برای مقاصد شوم شهوانی و حیوانی خود فراهم میکردند.
در آغاز پیدایش اسلام، یکی از سرمایههای مهم سرمایه داران و فئودال ها، بردگان بودند و از این راه سودهای کلانی نصیب آدم فروشان قدرتمند میگشت.
اسلام در آغاز ظهور خود که با ضعف عده و عُده مواجه بود؛ اگر بنا میشد تحریم معاملات بردگان را دفعتا اعلام دارد، باعث میشد سرمایهداران برای دفاع از منافع خود عکس العمل شدیدی نشان داده و با تمام نیرو و امکانات خود برای درهم کوبیدن اسلام جوان بکوشند.
از این رو اسلام از یک تاکتیک مخصوص برای آزادی بردگان استفاده کرد که در کتب مربوطه محفوظ است. و باید گفت اسلام ذاتا با مساله بردگی مخالف است منتها در اجرای قانون تحریم و الغاء آن خشونت بکار نبرده است.
همیشه سیل کنیزان و غلامان مطلوب به دربار خلفا سرازیر بود و میتوان گفت: بزرگترین اجتماع بردگان را میبایست در دربار خلفا و اشراف جستجو کرد نه در بازار برده فروشان.
خلفای عیاش و ستمگر برای تکمیل مجالس بزم و سرور و ارضاء تمایلات نفسانی خود کنیزکان ماه روی خوش پیکر را به هر قیمتی که بود خریداری میکردند و بازرگانان برده فروش هم فرصت را غنیمت شمرده و از این راه سودهای کلانی به دست میآوردند.
سعید برادر «سلیمان بن عبدالملک» کنیزک زیباروی را بنام «زلفا» به یک میلیون درهم خریداری کرد.
یزید بن عبدالملک خلیفهی اموی «سلامه» کنیزک آوازه خان را به مبلغ ۲۰ هزار دینار خریداری کرده بود.
[صفحه ۱۱۴]
اولین خلیفهای که خواجهای در حرمسرای خود نگاه داشت. یزید بن معاویه بود و خواجهای بنام فتح خدمتگزار مخصوص او در حرمسرا بود.
برگرفته از کتاب بر امام سجاد علیه السلام چه گذشت نوشته آقای محمد حسن موسوی کاشانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *