زیارت نامه و ادعیه

دعاها و مناجاتهای حضرت سجاد

حضرت زین العابدین امام سجاد علیهالسلام به حق به عنوان «جمال نیایشگران» شهرت یافتهاند و این بخاطر اهتمام خارق العاده آن حضرت به تلاوت «ادعیه» و انس با مناجاتهای بسیار و اشتغال طولانی به راز و نیاز با خداوند سبحان بوده است.
در عصری که دشمنان توحید و معنویت، محرابها را به خون موحدان و آزادگان رنگین ساخته بودند و هر نغمهای که حاکی از رهائی از زنجیرهای قطور بردگی و اسارت در مقابل هوا و هوس و شهوات و رذائل بود، با خشنترین هجوم سرکوب میگردید، در عصر ظلمت و خمودگی و تباهی، امام زین العابدین علیهالسلام بر اساس نور عصمت و تشخیص صحیح نوع وظیفهی خطیری که بر دوش مبارک داشتند، با انشاء دعاهای عالیه المضامین، نهضتی عمیق و فراگیر در روشنگری فکری و معنوی جامعه خود آغاز نمودند که آثار پر برکت خود را برای احیاء جامعه شیعی و اسلامی و هدایت گسترده تودههای نیازمند به ارشاد و دستگیری، برجای گذاشت.
بهر تقدیر حضرت علی بن الحسین علیهالسلام از این طریق سرمایهای بس گرانقدر به ارث گذاشتند که مجموعه آن تحت عنوان «صحیفهی کاملهی سجادیه» شهرت یافته و به حق «اخت القرآن» یعنی «خواهر قرآن» لقب گرفته است.
با توجه به گسترده بودن «بعد فرهنگی» وجود حضرت سجاد -علیهالسلام – و ارتباط این موضوع با این بعد، مباحث مفصل مربوطه را در آن قسمت پیگیری خواهیم نمود.
در این قسمت بخشی از ادعیه و مناجاتهای حضرت که تحت عنوان «مناجاتهای خمس عشر» مشهور است، قابل توجه میباشد که دنیائی از «عشق» و
[صفحه ۲۱۷]
«شور» و «نیاز» در زمینههای مختلف در آن تعبیه شده است. امید است با انس گرفتن و تلاوت آنها خود را در معرض انوار آن قرار داده و بهرهمند شویم.
برخی از حالات شخصی و ویژگیهای فردی حضرت سجاد
اشاره
امام معصوم -علیهالسلام – مدار و محور کمال و فضیلت و شخصیت جامع و کاملش، مجمع همه خوبیها و فضائل است و از این رو الگوی کامل و فوق کمال برای اقتداء در همه ابعاد زندگی است.
حضرت زین العابدین علیهالسلام معصوم ششم و امام چهارم در تمام ابعاد وجودی برای جامعه بشری بویژه شیعیان آن حضرت، الگو میباشند.
این شخصیت بزرگ حالات شخصی و ویژگیهای فردی بیشماری داشتند که تمام آنها برای دلسوختگان سلوک الی الله قابل اقتباس و تبعیت است.
بخشهایی از این ویژگیها و حالات را در بررسی بعد فردی حضرت بیان نمودیم. و اینک به شماری دیگر از آنها اشاره داشته و اسناد آنها را ذکر مینمائیم:
۱- کیفیت لباس حضرت.
۲- نوع زیراندازی که حضرت استفاده میکردند.
۳- کیفیت راه رفتن حضرت (متانت فوق العاده)
۴- نحوهی نشستن حضرت.
۵- نقش انگشتری حضرت
۶- امام سجاد -علیهالسلام- و حفظ کرامت نفس در تهیه مرکب سواری
۷- افطاری، سحری و شام حضرت (کیفیت غذای حضرت).
۸- بعضی از میوهها و غذاهای مورد علاقه حضرت.
۹- صورت زیبای حضرت سجاد علیهالسلام در موقع تلاوت قرآن.
۱۰- عدم تکلم حضرت در ما بین الطلوعین.
۱۱- کیفیت سلوک حضرت در ماه رمضان.
۱۲- سایر حالات و ویژگیهای فردی حضرت.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *