زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد درباره مرزداران

بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و مرزهای مسلمانان را به عزت خود محکم گردان و محافظین مرزها را به نیروی خود تقویت فرمای و عطایای ایشان را از توانگری خود سرشار ساز. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و عدهی ایشان را افزون ساز و اسلحهی ایشان را برا کن و حوزهی ایشان را حراست نمای و نقاط حساس جبهه شان را محکم کن و جمعیتشان را الفت ده و کارشان را به وجه شایسته روبراه کن. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و هنگام برخورد با دشمن، فکر دنیای فریبندهی گول زننده را از یادشان ببر، و اندیشههای گمراه کننده را از دلشان بزدای، و بهشت را نصب عین آنان ساز؛ تا هیچ کس از ایشان آهنگ روی برگرداندن از دشمن نکند و به خیال فرار از برابر جنگجویی مانند خود نیفتد. بار الها به این وسیله دشمنانش را درهم شکن و چنگ قدرت دشمنان را از ایشان کوتاه گردان. بارالها، هر جنگ آوری از اهل دین تو که با ایشان بجنگد، یا هر مجاهدی از پیروان طریقت تو که با ایشان جهاد کند، تا دین تو بلندتر و حزب تو قویتر و نصیب تو کاملتر گردد. پس آسانی را در امر او بیاور و کار را برایش روبراه ساز و پیروزیش را خود برعهده گیر، و یاران را برایش برگزین، و پشتش را قوی ساز، و درآمدش را سرشار کن، و او را از خرمی کامیاب ساز، و یاد خویشان و فرزندان را فراموشش ساز، و حسن نیت را برایش برگزین و سلامتش را به عهده گیر، و او را از ترس مصون دار، و جرات را در دلش بیفکن و نیرومندی را روزیش کن، و او را از دلبستگی به اسم و آوازه برهان و فکر و ذکر رفتن و ایستادن او را در راه خود و برای خودت قرار ده.
[صفحه ۲۸۳]
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *