زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد در طلب مغفرت و عفو

بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست و شهوت را از هر حرامی بشکن و حرصم را از هر گناهی بگردان؛ و مرا از آزردن هر مومن و مومنه و مسلم و مسلمه بازدار. بار خدایا، هر بندهای که دربارهی من مرتکب حرامی شده یا پردهی حرمتی را از من دریده، و در ظلمی که به من روا داشته بیامرز، و در حقی که از من برده، عفو کن، و این گذشتن را که در عفو ایشان به کار بردهام، و این بیزاری و تبرعی را که در کرم نسبت به ایشان معمول داشتهام، پاکیزهترین صدقات صدقه دهندگان و بالاترین عطایای تقرب جویان قرار ده؛ و مرا در برابر عفو ایشان به عفو خود، پاداش ده تا هر یک از ما به سبب فضل تو نیکبخت گردد و هر کدام از ما در پرتو احسان تو نجات یابد. بارالها، هر بندهای از بندگانت که از من عقوبتی دیده، و یا از طرف من آزاری به او رسیده، یا به وسیلهی من ستمی به او گردیده، تا حقش را ضایع کرده باشم یا مظلمهاش را از میان برده باشم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست، و او را به توانگری خود، از من خوشنود گردان، و حقش را از جانب من بپرداز، و آنگاه مرا از عقوبتی که مستوجب آن شدهام نگاه دار و از قبضهی حکم عدل خود رهائی بخش؛ زیرا که نیروی من با انتقام تو بر نمیآید و طاعتم با غضب تو برابری نمیتواند. پس اگر تو مرا به حق مکافات کنی هلاکم خواهی کرد، و اگر در رحمت خویشم نپوشانی به مهلکه خواهی افکند.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *