زیارت نامه و ادعیه

دعای امام سجاد در پناه جستن به خدا

بارالها، من به تو پناه میبرم از طغیان حرص، و تندی خشم و غلبهی حسد، و ضعف نیروی صبر و کمی قناعت، و سوء خلق، و افراط شهوت، و غلبهی عصبیت، و پیروی هوس و مخالفت راستی، و از خواب غفلت و اقدام بر تکلف، و گزیدن باطل بر حق، و پافشاری بر گناه، و کوچک شمردن گناه و بزرگ شمردن طاعت، و تفاخر ثروتمندان، و تحقیر تهیدستان، و کوتاهی در حق زیر دستان و ناسپاسی نسبت به کسی که بر ما حقی داشته باشد و از آنکه به ستمکاران کمک دهیم، یا ستمزدهای را خوار گذاریم، یا آنچه را که حق ما نیست بخواهیم، یا در علم از روی بیاطلاعی و بر خلاف عقیده سخنی گوییم، و پناه میبریم به تو از آنکه قصد خیانت با کسی داشته باشیم و از آنکه از اعمالمان خودپسندی کنیم، و آرزوهای خود را دراز سازیم، و پناه میبریم به تو از بدی باطن، و کوچک شمردن گناه خود، و از آنکه شیطان بر ما چیره گردد، یا روزگار ما را بدبخت سازد؛ یا سلطان دربارهی ما ستم کند، و پناه میبریم به تو از دست آلودن به اسراف و از نا یافتن روزی کفاف، و پناه میبریم به تو از شماتت دشمنان و احتیاج به همگنان، و زیستن در سختی، و مرگ بدون آمادگی، و پناه میبریم به تو از عظیمترین حسرت و بزرگترین مصیبت و بدترین بدبختی که حسرت قیامت و مصیبت در دین و دخول به دوزخ است و از بدی عاقبت و نومیدی از ثواب و نزول عقاب. بارالها، بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا و همهی مومنین و مومنات را از همهی این شرور در پناه ده. ای بخشنده ترین بخشندگان.
برگرفته از کتاب سیره معصومان امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محسن امیر عاملی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *