آثار

رساله حقوق امام سجاد حق امام جماعت

– آن است که بدانی، او نمایندگی میان تو و خدا را بر عهده گرفته است و میخواهد تو را به درگاه خداوند ببرد.
– او از جانب تو [با خدا] سخن گوید، نه تو از جانب او.
– او برای تو دعا کند، نه تو برای او.
– (از او دربارهی تو جویا شوند و نه از تو دربارهی او).
– او وظیفه ایستادن در پیشگاه خدا و خواستن از او دربارهی تو را برعهده گرفته است، نه تو و اگر در هر یک از این مراحل کوتاهی شود، او مسوول است، نه تو. اگر او وظیفهاش را کامل انجام دهد، تو با وی شریک خواهی بود (و اگر گناهکار باشد، تو شریک او نیستی).
– با این که [در برابر این خدمت] احسانی به او نکردهای. بنابراین، او جانش را سپر جانت و نمازش را سپر نمازت ساخته است.
– از این رو، باید از محبت او قدردانی کنی. هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *