آثار

رساله حقوق امام سجاد حق همکیشان

– آن است که به اندیشهی آزارشان نباشی.
– برای آنان مایهی رحمت باشی.
– با بدان آنها مدارا کنی.
– با آنان سازگار باشی.
– به اصلاحشان بپردازی.
– از نیکان آنها، خواه به خود احسان کرده باشند و خواه به تو، قدردانی کنی که اگر به خود احسان کرده باشند، به تو هم احسان کردهاند، زیرا آزارشان را از تو برداشته و زحمتی برایت فراهم نکرده و خود را از آزار تو نگه داشتهاند.
[صفحه ۳۲۹]
– بنابراین، برای همه آنها دعا کن.
– همهی آنان را یاری ده.
– [از آزارشان خودداری کن.
– آنچه برای خودت دوست میداری، برای آنان دوست بدار و آنچه را برای خودت دوست نداری، برای آنان هم دوست نداشته باش.]
– جایگاه هر یک از آنها را رعایت کن بزرگان را به جای پدر، خردسالان را به جای فرزند و میانسالان را به جای برادر خود شمار [و پیرزنان را به جای مادرت حساب کن].
(- هر که نزدت آید، با وی لطف و مهربانی کن.
– و حقوق برادری را در حق برادرت رعایت کن.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *