آثار

رساله حقوق امام سجاد حق واسطه تقدیر بد

– آن است که اگر وی از روی عمد بدی کرده است، از او درگذری که برایت بهتر خواهد بود، زیرا هم ریشهی بدی برمیافتد و هم حسن ادب است و نیز مزایای اخلاقی بسیار دیگری دارد.
– [اگر بدانی که گذشت از او زیان میرساند، برای انتقام گرفتن یاری میجویی] زیرا خداوند میفرماید: «هر که پس از ستم دیدن، یاری جوید [و انتقام گیرد] راه [نکوهشی] بر ایشان نیست… و هر که صبر کند در گذرد، مسلما این از ارادهی قوی در کارها است». [۵۱۰] و نیز خداوند فرموده است: «و اگر عقوبت گردید، همان گونه که مورد عقوبت قرار گرفتهاید [متجاوز را] به عقوبت برسانید و اگر صبر کنید، البته آن برای شکیبایان بهتر است». [۵۱۱] آنچه گفته است، در صورتی است که بدی او از روی عمد باشد.
– اگر عمدی در کار نبوده است، نباید در اندیشهی انتقام باشی و خطا را با عمد برابر کنی.
– با او با مدارا رفتار کن و تا میتوانی وی را با لطف و نرمش باز گردان و هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *