آثار

رساله حقوق امام سجاد حق پا

[در بیشتر نسخهها «رجلیک» به صورت مثنی آمده است و ضمیری که بدان برمیگردد نیز در بند نخست به شکل مثنی میباشد. لیک ما به تنهایی همگی را به صورت مفرد آوردیم، زیرا اولا، در نسخههای دیگر همین گونه آمده است و ثانیا، با سایر بندها دمسازتر میباشد.]
– آن است که با آن راه حرام نپیمایی [زیرا با این پا بر صراط میایستی، پس بنگر که مبادا تو را بلغزند و تو در آتش فرو افتی]
د – آن را مرکب راهی قرار مده که پویندگانش تحقیر و اهانت میشوند، زیرا پا، وسیلهی رفتن تو است که به راه دینت میبرد و وسیلهی سبقت تو میباشد و هیچ نیرویی نیست، جز به یاری خدا.
برگرفته از کتاب جهاد امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد رضا حسینی جلالی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *