حوادث، وقایع، هجرت

زهری در خدمت ظالمان

مرحوم محدث قمی در سفینه دربارهی محمد بن مسلم زهری میگوید:
«و اختلفت کلمات علمائنا فی مدحه و قدحه» سپس قسمتی از سخنان بزرگان را دربارهی او نقل میکند.
امام سجاد علیهالسلام به عنوان موعظه نامهای به زهری نوشته که در کتب احادیث آمده است. از آن برمیآید که او در مسیر زندگی به انحراف گراییده، خدمت طاغوتیان را در حکومت بنی امیه پذیرا شده، و خویشتن را وسیلهی پیشبرد مقاصد نامشروع آنان ساخته است.
از جمله حکام ظالم آن زمان عبدالملک مروان بود او به قدری در گناه تجری یافته و بیپروا به نارواییها دست میزد که در تاریخ آمده است: ام درداء روزی به وی گفت: شنیدهام بعد از آن همه عبادتها، اکنون شراب مینوشی، عبدالملک قسم یاد کرد که علاوه بر شراب، خون مردم را نیز میخورد. جرات و جسارت این عنصر ستمگر در زمینهی دین خدا به جایی رسید که صریحا در منبر گفت:
لا یامرنی احد بتقوی الله الا ضربت عتقه.
کسی مرا به تقوی امر نمیکند مگر آنکه گردنش را میزنم.
[صفحه ۱۰۲]
زهری بر اثر ارتباط با چنین حاکم ظالمی دچار انحراف فکری گردید و در مواقعی کم و بیش از معلومات و اطلاعات دینی خود به نفع طاغوت سوء استفاده مینمود. صراط مستقیم الهی را ترک گفت و مردم با ایمان را ناراحت و خشمگین ساخت.
آری «محمد بن مسلم بن شهاب زهری» کاملا در خدمت بنی امیه قرار گرفته بود. بیشتر سر و کار او با هشام بن عبدالملک بود، هشام در مقابل این خدمت زهری، قروض او را پرداخت [۷۷] و فرزندانش را برای تادیب نزد او فرستاد، قبل از او نیز برادرانش و همچنین عبدالملک به او کمک مالی کرده بودند.
زهری به گونهای در خدمت امویان قرار گرفت که امویان از زهری تمجید فراوانی کردند و ابن تیمیه گفت: «زهری هفتاد سال اسلام را حفظ کرد» و البته روشن بود که این اسلام همان اسلام بنی امیه بود.
برگرفته از کتاب بر امام سجاد علیه السلام چه گذشت نوشته آقای محمد حسن موسوی کاشانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *