امامت و رهبری، حاکمان زمان

ستاد فقهاء درباری بنی امیه

در آن زمان که فرمانروایان و حاکمان ستمگر بنی امیه در خوشگذرانی و ولخرجی در بیت المال مسلمانان میپرداختند اکثر تودهی مردم در فقر و فاقه و فشار اقتصادی بسر میبردند.
تودهی مردم دل مرده و ناتوان در برابر کارهای نامطلوب و ستمگری های حاکمان و فرمانروایان عکس العملی نداشتند و همواره آلت دست آنها بودند و در جهت منافع ظالمان زندگی میکردند و هیچ از افکار مترقی قرآن و اهل بیت علیهمالسلام اطلاعی نداشتند.
البته برای تخدیر افکار آنها عوامل گوناگونی بکار رفته بود که از همه مهمتر خیانت دانشمندان خودفروخته بود که فروغ آگاهی و حرکت را در آنها خاموش کرده بودند.
خلفا با عنوان مقدس «جانشین پیغمبر» برای خود یک مقام بلند روحانی و معنوی کاذب ایجاد کرده بودند و بدینوسیله شدیدا مردم را فریب میدادند. و بدان وسیله در زیر چتر پیشوایی و جانشینی پیامبر و رهبری، آنچه منکرات و قوانین ضد اسلامی بود به اجرا در میآوردند. و ستاد فقها و علمای درباری هم روی تمام جنایات آنها برچسب شرعی و قانونی میزدند و ملت هم در یک حالت بهت و سرگردانی گمان میکردند آنچه صورت میگیرد شرعی و به صلاح امت است.
[صفحه ۱۱۵]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *