پدر و مادر (شجره نامه)

سرنوشت شهربانو

در ارتباط با سرنوشت مادر مکرمهی حضرت امام سجاد (ع) اقوال مختلفی ذکر شده که بعضی افسانهی محض است و بعضی از اعتبار برخوردار نیست. صحیحترین قول در این زمینه این است که آن بانو پس از وضع حمل حضرت سجاد (ع) به فاصله اندکی وفات نمودند. بنا به نقل بحارالانوار این قول را «قطب الدین راوندی» در الخرائج و مرحوم «صدوق» در عیون اخبار الرضا نقل نمودهاند. [۳۳].
اما اینکه حضرت شهربانو خود را بعد از واقعه عاشورا در آب غرق کرده باشد و یا با «ذوالجناح» به سمت «ایران» شتافته و سپس در دل کوه وارد شده و همانجا مدفون شده باشد که جزء افسانههای تاریخی است و یا اینکه پس از شهادت حضرت امام حسین (ع) «زبید» مولای آن حضرت، ایشان را به زنی گرفته باشد، که «ابنسعد» نقل میکند، [۳۴] این اقوال هیچ قابل توجه نبوده و از صحت و اتقان برخوردار نیست.
باید توجه داشت پس از رحلت مادر حضرت سجاد (ع) ایشان در دامان دایهای پرورش یافت که به شکل طبیعی همیشه حضرت او را «مادر» صدا میزدند. و بر اساس سندهای متعددی «زبید» با همین «کنیز» که مسئولیت دایگی حضرت را عهدهدار بوده است، ازدواج نموده است و به غلط چنین شهرت یافت که امام سجاد (ع) مادر خود را شوهر داده است. [۳۵].
اما اینکه حضرت شهربانو خود را بعد از واقعه عاشورا در آب غرق کرده باشد و یا با «ذوالجناح» به سمت «ایران» شتافته و سپس در دل کوه وارد شده و همانجا مدفون شده باشد که جزء افسانههای تاریخی است و یا اینکه پس از شهادت حضرت امام حسین (ع) «زبید» مولای آن حضرت، ایشان را به زنی گرفته باشد، که «ابنسعد» نقل میکند، [۳۶] این اقوال هیچ قابل توجه نبوده و از صحت و اتقان برخوردار نیست.
باید توجه داشت پس از رحلت مادر حضرت سجاد (ع) ایشان در دامان دایهای پرورش یافت که به شکل طبیعی همیشه حضرت او را «مادر» صدا میزدند. و بر اساس سندهای متعددی «زبید» با همین «کنیز» که مسئولیت دایگی حضرت را عهدهدار بوده است، ازدواج نموده است و به غلط چنین شهرت یافت که امام سجاد (ع) مادر خود را شوهر داده است. [۳۷].
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *