اخلاق و فضائل

شناخت امام سجاد از خداوند

انگیزه های انسان گناهکار که دستور مولای خویش را زیرپا می نهد، گوناگون است. برخی در اثر ناآگاهی، برخی در اثر سهل انگاری و برخی به خاطر این که مولا را کوچک می بیند و کوچک می شمرند. قابل نمی بیند، فرمان وی را زیر پا می نهد. امام سجاد علیه السلام معصوم از گناه و مصون از خطاست. لغزش هایی که از انسان های معمولی سر می زند، انسان معصوم مرتکب نمی شود. لیکن از آن جهت که بسیاری از کارهای نیک معمولی در اندیشه ی آنان سرگرمی و لغزش است؛ که حسنات الابرار سیئات المقربین، «رفتار نیک خوبان گناه زشت وارستگان است.» انسان وارسته هماره خویش را در پیشگاه خدای سبحان لغزش کار می بیند. سیدالساجدین علیه السلام ارتکاب این لغزش ها را این گونه تحلیل می نماید: خدایا اگر دیگری بر جرم و لغزش من آگاهی می یافت، انجام نمی دادم، اما این که در پیشگاه تو لغزیده ام بدین خاطر نیست که تو را [ صفحه ۱۴۱] کوچک شمردم و بی اعتنایی کردم؛ بلکه بدین سبب است که می دانم تو مرا زود تنبیه نمی کنی، و پرده پوش هستی، مرا رسوا نمی سازی، تو خدای حلیم و بردباری، تو خدای بخشنده و با گذشت هستی، عیوب مرا می پوشانی، گناه مرا می بخشی، فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلته و لو خفت تعجیل العقوبه لاجتنبته، لا لانک اهون الناظرین الی و اخف المطلعین علی بل لانک یا رب خیر الساترین و احلم الاحلمین و اکرم الاکرمین ستار العیوب، غفار الذنوب… [۳۲۱] ؛ سیدالساجدین علیه السلام این گونه خدایی را می شناسد و این گونه خدایی را می پرستد و این گونه خدا را معرفی می نماید.
برگرفته از کتاب امام سجاد علیه السلام الگوی زندگی نوشته آقای حبیب الله احمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *