حوادث، وقایع، هجرت

شورش اشراف و کشتار قاتلان امام حسین

اشراف کوفه که بیشترشان در ریختن خون امام حسین علیه السلام شریک بودند و روش حکومتی مختار را به خاطر لغو امتیازات
موهوم خود نمیپذیرفتند، غیبت ابراهیم را مغتنم شمرده و علیه مختار شوریدند. مختار ضمن مماشات با آنان، به ابراهیم پیام داد که
بازگردد. قبل از آمدن ابراهیم، اشراف و مختار درگیر شدند و با آمدن ابراهیم پیروزی مختار حتمی شد. چون اشراف به مختار
هر کس به خانه رود و » : خیانت کردند، وی بر سرکوب آنان مصمم شد و تأخیر در آن را مصلحت ندید. منادی مختار اعلام کرد
در خانه را به روی خود ببندد، در امان است جز کسانی که در خون آل محمد صلی الله علیه و آله دست دارند [ ۳۸۹ ]. اشراف که
اطمینان داشتند این بار مختار با قاطعیت آنها را دستگیر کرده و از بین خواهد برد، گروهی به سمت بصره فرار کردند و گروهی نیز
رها کردن قاتلان امام حسین علیه السلام تا این که آسوده در روی زمین زندگی » : در همان کوفه مخفی شدند. مختار اعلام کرد
۳۹۰ ]. یاران مختار خانه به خانه دنبال قاتلین امام حسین علیه السلام میگشتند و آنان را دستگیر کرده و نزد ] «. کنند، از دین ما نیست
مختار میآوردند. او هم دستهای گروهی و پاهای گروه دیگر را قطع میکرد؛ تا این که تعداد زیادی از آنها را به قتل رساند. از
جمله: شمر بن ذی الجوشن، خولی بن یزید اصبحی، متولی سر امام حسین علیه السلام، عمر بن سعد فرمانده سپاه کربلا با پسرش،
حکیم بن طفیل قاتل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مره بن منقذ عبدی قاتل حضرت علی اکبر علیه السلام، حرملۀ بن کامل، زنندهی
تیر به حلق علی اصغر و مجدل بن سلیم، قطع کنندهی انگشت امام حسین علیه السلام. [ ۳۹۱ ]. با قلع و قمع قاتلان امام حسین
علیه السلام در کوفه، ابراهیم روانه جنگ با عبیدالله شد و در موصل با سپاه عبیدالله درگیر گردید. در این جنگ، ابراهیم و یارانش با
شجاعت کم نظیر جنگیدند و سپاه عظیم شام را شکست دادند و عبیدالله بن زیاد، حصین بن نمیر، شرحبیل بن ذی الکلاع و جمع
بسیاری از فرماندهان سپاه و تعداد بیشماری از سپاهیان شام را کشتند. [ ۳۹۲ ]. [صفحه ۱۶۶ ] ابراهیم، سر ابنزیاد و دیگر فرماندهان
صفحه ۸۱ از ۱۲۶
سپاه را به نزد مختار فرستاد و مختار نیز سرها را به نزد امام سجاد علیه السلام و محمد بن حنفیه فرستاد. گفتهاند: تنها در آن روز بود
.[ که امام سجاد علیه السلام را خندان دیدند [ ۳۹۳
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *