سیره عملی و رفتاری

صوت زیبای حضرت سجاد موقع تلاوت قرآن

اشاره
در زمینه صوت زیبای حضرت زین العابدین -علیهالسلام- دو روایت نقل شده است که از آنها به دست میآید حضرت از صدای بسیار زیبایی برخوردار بودهاند.
۱- امام صادق -علیهالسلام- فرمودند: «علی بن الحسین -علیهالسلام- از همه مردم برای تلاوت قرآن مجید صوت زیباتری داشتند و به صورت مکرر «سقاها» که از کنار درب منزل حضرت میگذشتند، در آنجا (بیاختیار) میایستادند و به قرائت ایشان گوش میسپردند.» [۳۹۰].
۲- موسی بن جعفر -علیهالسلام- که خود دارای صوتی زیبا بودند، روزی از روزها فرمودند: «حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- قرآن تلاوت میکردند و چه بسا گذر کنندهای از کنار ایشان عبور میکرد و به خاطر زیبایی صدای آن حضرت بیهوش شده از حال میرفت.» بعد فرمود:
اگر امام گوشهای از این را اظهار کند، مردم توانایی تحمل آن را نخواهند داشت.» سوال شد: «آیا رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – با مردم نماز نمیخواند و صوتش را در موقع تلاوت قرآن بلند نمینمود؟»
حضرت جواب دادند که: «رسول الله – صلی الله علیه و آله و سلم – به اندازهای که کسانی که در پشت سر ایشان به نماز ایستاده بودند قدرت تحمل داشتند بر آنها تحمیل
[صفحه ۲۲۹]
نموده و به همان مقدار از زیبایی صوت خود اظهار میفرمود.» [۳۹۱].
با توجه به صوت زیبای حضرت که آن را به تلاوت قرآن اختصاص داده بودند جالب است «دیدگاه حضرت در مورد قرآن» را نیز مرور کنیم.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *