سیره عملی و رفتاری

طرح استقلال اقتصادی امام سجاد

گرچه امام سجاد علیه السلام هم چون دیگر امامان علیهمالسلام حکومت امویان را نامشروع و غاصبانه میدانست و روش حکومتی آنان را مردود اعلام کرده بود، اما اگر زمانی کیان اسلام و عزت و آبروی جامعهی اسلامی، از سوی بیگانگان مورد تهدید و تعرض قرار میگرفت، حضرت برای حفظ آن، از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد.
نقل شده است: در زمان عبدالملک، پارچههایی به روم صادر میشد که روی آنها شعار «لا اله الا الله، محمد رسول الله» نوشته شده بود. این مساله بر حاکم کافر روم گران آمد. از این رو ضمن فرستادن نامهای تهدید آمیز به عبدالملک، مبنی بر حذف این شعار، به وی اعلام کرد که اگر این کار را ترک نکند، در سکهها، نام پیامبر صلی الله علیه و آله را به زشتی خواهد نوشت.
[صفحه ۱۹۴]
عبدالملک که در حل این مشکل ناتوان و درمانده بود، از امام سجاد علیه السلام کمک خواست. امام علیه السلام که آبروی جامعهی اسلامی را در خطر دید، برای حفظ عزت و سرفرازی مسلمانان، این مشکل را حل کرد. حضرت به عبدالملک فرمود که استفاده از سکههای رومی را ممنوع سازد و به جای آن، سکهی اسلامی بزند [۴۹۰].
با این طرح امام علیه السلام نیرنگ رومیان کارساز نشد و عزت و استقلال اقتصادی جامعهی اسلامی از گزند بیگانگان محفوظ ماند.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته آقای محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *