سیره عملی و رفتاری

غذاهای مورد علاقه حضرت سجاد

حضرت زین العابدین -علیهالسلام- به «انگور» علاقه داشتند و از آن خوششان میآمد. در عین حال بر اساس آیه «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» [۳۸۶] که وصول به «بر» و «نیکی» را در گرو انفاق از چیزی که انسان آن را دوست میدارد دانسته، حضرت همین میوهی مورد علاقه خود را «انفاق» مینمودند.
امام صادق -علیهالسلام- فرمودند: «حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- از انگور خوششان میآمد. روزی مقداری انگور مرغوب و زیبا به «مدینه» آورده شد و امولد حضرت (کنیز ایشان) مقداری از آن را خریده و به هنگام افطارشان نزد ایشان آورد و حضرت از آن تعجب نموده خشنود شدند. و قبل از اینکه دستشان را به سمت آن دراز کنند سائلی به در خانه مراجعه نمود.
حضرت به آن کنیز فرمودند: «این انگور را برای او ببر.» کنیز گفت: «ای مولای من بعضی از این انگور او را کفایت میکند.» حضرت فرمود: «نه، به خدا قسم!! همهاش را برای او بفرست!!»
چون فردا شد باز آن کنیز مقداری از همان انگور خرید و آورد و باز سائلی آمد و مثل آنچه دیروز انجام شد، حضرت دستور داد و آن کنیز هم انگور را برای او فرستاد.
باز کنیز انگوری خرید و در شب سوم آن را برای حضرت آورد ولی دیگر سائلی نیامد. حضرت فرمود: «چیزی از آن از ما فوت نگردید و الحمد لله». [۳۸۷].
نظیر این روایت، روایت دیگری است که «هشام بن سالم» میگوید:، «علی بن الحسین -علیهالسلام- از «انگور» خوششان میآمد. روزی حضرت روزهدار بودند چون موقع «افطار» شد، اول چیزی که برای حضرت آوردند، انگور بود. کنیز حضرت آن را در ظرفی نهاده و مقابل حضرت گذاشت. در این هنگام سائلی آمد و حضرت آن را به او دادند. آن کنیز با دسیسه و حیلهای آن انگور را از سائل خرید و آورد در مقابل حضرت گذاشت که در این حال سائل دیگری آمد. حضرت آن انگور را به او عطا فرمودند و آن کنیز همان کار را تکرار کرد تا اینکه سه بار چنین شد و در دفعه چهارم حضرت آن انگور را تناول فرمود.» [۳۸۸].
[صفحه ۲۲۸]
همچنین از «عبدالله دامغانی» روایت شده است که حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- همیشه «شکر» و «بادام» صدقه میدادند. وقتی از علت آن سوال شد، این آیه را تلاوت کردند که «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» [۳۸۹] یعنی: «هرگز به «بر» و «نیکی» مطلق نمیرسید تا اینکه از آنچه دوست میدارید در راه خدا انفاق کنید.» آری حضرت این دو را دوست میداشتند.
از مجموع این روایات به دست میآید، حضرت سجاد -علیهالسلام- از «انگور» و «بادام» و «شکر» خوششان میآمد ولی همه آنها را در راه خدا انفاق میکردند.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *