اخلاق و فضائل

فضائل اخلاقی و کمالات حضرت سجاد

اشاره
از آنجا که امام معصوم -(ع)- مظهر اتم کمالات بینهایت ذات اقدس ربوبی است، تمامی فضائل و کمالات را واجد بوده و معدن همه خوبیها و ارزشها میباشد. به بخشی از این فضائل بیپایان در «زیارت جامعه کبیره» که از حضرت امام هادی -(ع)- نقل شده است اشاره شده و آیات متعدد قرآن و روایات بیشمار به این موضوع پرداخته است.
در زندگانی اجتماعی حضرت زین العابدین -(ع)- با فضائل و کمالات مختلفی برخورد میکنیم.
در این قسمت به بیان و بررسی برخی از آنها میپردازیم که عبارتند از:
۱- توحید و توکل حضرت
۲- مراعات «اخلاص» در امور اجتماعی توسط حضرت
۳- امام سجاد -(ع)- مجسمهی عدالت
۴- عزت نفس و اقتدار حضرت
۵- صبر بیپایان حضرت
۶- حلم و تواضع حضرت
۷- عفو و گذشت حضرت سجاد -(ع)- در روابط اجتماعی
۸- ایثار حضرت
۹- خیردهی وجود مبارک حضرت
۱۰- نفوذ کلمه و تاثیر فوق العاده کلام و رفتار حضرت
۱۱- امام سجاد -(ع)- و پیشقدم بودن در انجام امور خیر
۱۲- مراعات حال دیگران توسط امام سجاد – (ع) –
[صفحه ۳۵۱]
رگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد (ع) نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *