آثار

قرآن در صحیفه سجادیه

اللهم انک… جعلته مهمنا علی کل کتاب انزلته، و فضلته علی کل حدیث قصصته (۵۲۹)
خداوندی! این توای که قرآن را در بردارنده همه حقایق اصولی کتابهای آسمانی پیشین و گواه و امانتدار آنها دادی و بر سایر سخنانی که برای آدمیان گفته اید، برتری بخشیدی.
قرآن روشنگر، ظلمتها
و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلاله و الجهاله باتباعه.
خداوند! قرآن را نوری قرار دادی که ما در پرتو پیروی از آن ظلم گمراهی و جهالت برهیم و ره به هدایت بریم.
قرآن شفابخش حقجویان
و جعله… شفاء لمن انصت التصدیق الی استماعه.
خداوند! قرآن را مایه شفا قرار دادی برای کسی که برای پذیرش حق بدان گوش فرا دهد.
قرآن ملاک تشخیص حق
و جعلته.. میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه. (۵۳۰)
خداوند! قرآن را ترازوی قسط و ملاک سنجش عدل و درستی قرار دادی، ترازویی که شاهینش از حق درستی در نمی گذرد.
حقایق قرآن، نیازمند مفسری الهی
اللهم انک انزلته علی نبیک محمد – صلی الله علیه وآله – مجملا و الهمته علم عجائبه مکملا. (۵۳۱)
خداوند! قرآن را بر پیامبرت محمد – صلی الله علیه وآله – بهگونه ای مجمل فرو فرستادی و آگاهی به شگفتیهای نهفته در قرآن را به صورت کامل، به پیامبرت الهام کردی.
امامان (علیه السلام) وارثان علم پیامبر (صلی الله علیه وآله)
امامان – علیه السلام -، و فضلتنا علی من جهل علمه.. (۵۳۲)
خداوند! ما خاندان پیامبر – صلی الله علیه وآله – را وارثان علم قرآن همراه با تفسیر آن قرار دادی و در پرتو این دانش ما را بر کسانی که از چنین دانشی محرومند، برتری بخشیدی.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *