احادیث و سخنان

محبت و مودت در نگاه امام سجاد

و انزع الغل من صدری للمومنین… (۵۷۴)
پروردگار! کینه و بدخواهی نسبت به مومنان را از سینه ام ریشه کن ساز.
و اجعل لنا فی صدور المومنین ودا، و لا تجعل الحیوه علینا نکدا. (۵۷۵)
خداوند! در سینه مومنان، محبت و مودت ما را قرار ده و زندگی ما را تلخ و آشفته مگردان.
امام سجاد – علیه السلام – در اوج تمجید از مودت اجتماعی و ترغیب مومنان به دوستی و گذشت، مرزهای دوستی را نیز مشخص ساخته و بیان داشته است:
ووفقنا… لان.. نراجع من هاجرنا و ان ننصف من ظلمنا و ان نسالم من عادنا، حاشی من عودی فیک و لک فانه العدو الذی لا نوالیه، و الحزب الذی لا نصافیه. (۵۷۶)
معبود! ما را توفیق ده تا با آنان که از ما بریده اند، دوباره پیوند مودت برقرار کنیم و با آنان که به ما دارند از در مسالمت و صلح در آییم و صلح در آییم، جز دشمنانی هستند که هرگز مورد محبت و دوستی ما قرار نمی گیرند و حزبی
هستند که کدورتهایمان با ایشان پایان نمی پذیرد.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *