سیره عملی و رفتاری

محل سجده حضرت سجاد

میدانیم که بر اساس فقه شیعه «سجده» بر هر چیز صحیح نبوده، باید محل سجود انسان به هنگام عبادت، «زمین» و یا «آنچه از آن میروید» باشد. در واقع انسان بر اساس این حکم فقهی، مقدسترین عضو وجود خود را که همان «پیشانی» است، بر پستترین اشیاء که «خاک» است، میگذارد و بدین وسیله نهایت شکستگی و تواضع و ذلت خود را در مقابل خداوند اظهار میکند و لذا «سجده» بر روی خاک به معنای پرستش خاک نیست که بعضی از فرقههای انحرافی در اسلام، آن را مطرح کردهاند، بلکه «سجده» در مقابل ذات اقدس الهی است که بر اساس یک حکم فقهی و فلسفه زیبایی که اشاره شد، بر روی خاک انجام میشود.
در همین رابطه نظر به قداست تربت حضرت سیدالشهداء علیهالسلام سجده بر تربت آن امام بزرگوار نیز، مستحب بده و موجب افزایش بسیار زیاد ثواب نماز میگردد و این همه سنتها و احکامی است که از ائمه هدی -علیهمالسلام- به دست ما رسیده است.
«طاوس بن کیسان یمانی» نقل میکند که «حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- پارچهای مخصوص داشتند که در آن تربت حسین -علیهالسلام- را نگهداری میکردند و جز بر آن سجده نمیکردند.» [۳۴۵] حال رمز و راز این تقید به سجدهی بر خاک برگرفته از قبر حضرت سیدالشهداء علیهالسلام چیست؟ و این عمل چه پیامهایی دارد؟ و چگونه یادآور ارتباط نماز با جهاد و شهادت است؟ و یا چگونه نماز که برترین نوع عشق بازی با حضرت حق است را با یاد برترین عاشق الهی گره میزند؟!! اموری است که هر کس با اندک تدبر و تفکری میتواند آن را دریابد.
حضرت سید الساجدین علیهالسلام علاوه بر این، مقید بودند که بر زمین سخت و سنگین و خشن سجده کنند و پیشانی خود را بر امثال این اشیاء در مقابل عظمت الهی بسایند. امام صادق علیهالسلام میفرمایند که: «حضرت علی بن
[صفحه ۲۱۲]
الحسین بر زمین سجده میکردند پس روزی به «جبان» که کوهی است در اطراف «مدینه»، آمده و بر سنگی خشن و بسیار سوزنده و آتشین به نماز ایستادند …» [۳۴۶].
چه اینکه باز بنابر نقل امام صادق علیهالسلام از یکی از بندگان و بردگان حضرت سجاد علیهالسلام او میگوید: «حضرت روزی به سمت صحرا رفتند و من ایشان را تبعیت میکردم تا اینکه دیدم حضرت بر سنگی بسیار خشن به سجده افتادهاند، من ایستادم و صدای گریه و زاری ایشان را میشنیدم …» [۳۴۷].
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *