نقش اجتماعی

مراعات حال دیگران توسط امام سجاد

جناب «جابر جعفی» از حضرت ابیجعفر باقر -علیهالسلام- نقل میکند که فرمودند: «حضرت ابومحمد علی بن الحسین -علیهالسلام- به قصد «مکه» با جماعتی از موالیان و سایر مردم از شهر خارج شدند. چونکه به «عسفان» (محلی در بین «مکه» و «مدینه») رسیدند خدمتکاران حضرت، خیمه آن حضرت را در موضعی از آن منطقه نصب کردند. حضرت علی بن الحسین -علیهالسلام- به آن موضع نزدیک شده و به آنان فرمودند: «چگونه خیمه را در این محل سرپا نمودید؟
[صفحه ۳۶۶]
اینجا موضعی است که گروهی از جنیان که از شیعیان و اولیاء ما میباشند در آن سکونت دارند و این کار باعث ضرر آنان شده و برایشان ضیق و تنگی ایجاد میکند.»
آنان گفتند: «ما این مطلب را نمیدانستیم.» قصد کردند که خیمه را برچینند.
در این حال هاتفی که صدای او شنیده شد ولی خودش دیده نمیشد، صدا برآورد: «یابن رسول الله خیمه خود را از جایش جابجا نکن. ما این را برای تو تحمل میکنیم. و این «لطف» را هم به تو هدیه نمودیم، و دوست داریم که از آن تناول نوده و با این کار ما را شادمان سازی.»
در همین موقع در جانبی از خیمه «طبق» بزرگی دیده شد که با آن طبقهایی بوده و دور آنها «انگور» و «انار» و «موز» و میوههای زیادی بود.
حضرت ابومحمد امام سجاد -علیهالسلام- همه کسانی را که با او بودند دعوت نمودند و خود از آن میوهها میل فرموده و آنان نیز از آن تناول کردند.» [۵۳۳].
با توجه به این داستان به دست میآید حضرت سجاد -علیهالسلام- حتی حال «جنیان» را مراعات کرده، حاضر نبودند با نصب خیمه خود موجب ضرر و تنگی آنها را فراهم آوردند.
برگرفته از کتاب اسوه کامل زندگی نامه امام سجاد علیه السلام نوشته آقای محمد محسن دعایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *