امامت و رهبری، حاکمان زمان, حوادث، وقایع، هجرت

مراقبت امام سجاد علیه السلام بر جریانها و امور داخلی جامعه اسلامی

نظارت بر رویدادها و جریانهای درون جامعه به ویژه عملکرد عالمان و روشنفکران، از دیگر اقدامات ارزندهی امام علیه السلام بود.
بیانات امام علیه السلام دربارهی مکاتب فکری و هشدار امام علیه السلام به زهری، عالم دربار اموی، در همین راستا است. این کار
بزرگ حضرت در شرایطی بود که بنی امیه نمیخواستند مردم مظاهر کفر، شرک و نفاق را بشناسند؛ و به همین لحاظ، جریانهای
بنی امیه راه فراگرفتن ایمان را برای مردم باز » : فکری جامعه را زیر نظر داشتند تا خطر ساز نباشد. امام صادق علیه السلام میفرماید
۸۱ ]. [صفحه ۵۵ ] آنان اجازهی بیان ] « گذاشتند اما راه فراگرفتن شرک را بستند تا وقتی مردم را به شرک کشاندند، متوجه نشوند
مفاهیم صوری و ظاهری عبادات را میدادند و مردم را به این ظواهر مشغول مینمودند. ولی از بحث دربارهی مفاهیمی همچون
توحید، شرک، تولی، تبری و مانند آن باز میداشتند و امام علیه السلام با اشراف و نظارت کامل، با بیان معارف و احکام دین در
قالب دعا، توطئههای آنان را خنثی مینمود.
برگرفته از کتاب نقش امام سجاد علیه السلام در رهبری شیعه نوشته: محسن رنجبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *