اصحاب و شاگردان

ممتازترین اصحاب امام سجاد

از روایتی استفاده می شود که امام صادق – علیه السلام – سه نفر از اصحاب امام سجاد – علیه السلام – را مبرزترین و آشناترین چهره در میان اصحاب آن حضرت دانسته است.
۱۷۳- ابو خالد الکابلی
۱۷۴- یحیی بن ام الطویل
۱۷۵- جبیربن مطعم (۳۹۲)
از این روایت چنین استشمام می شود که پس از شهادت حسین – علیه السلام – امر امامت علی بن الحسین بر بسیاری از شیعیان مخفی بوده، و بحران فکری بر ایشان مستولی گشته است به گونه ای که در مرحله نخست سه نفر پیشگام طریق معرفت امام بوده اند و بتدریج، دیگران به آنان پیوسته اند.
در روایتی دیگر از امام موسی بن جعفر – علیه السلام – چنین نقل شده است:
هنگامی که قیامت بر پا شود، منادی یکایک اصحاب ائمه را فرا می خواند… تا آنجا که ندا می دهد: کجایند یاران و اصحاب علی بن الحسین – علیه السلام -! پس در پاسخ او جبیرین معطم، یحیی بن ام الطویل، ابو خالد کابلی و سعید بن مسیب می ایستند. (۳۹۳)
روایت فضل بن شاذان که در چند سطر قبل آن را یاد آور شدیم نیز پیشگام ترین چهره ها را در میان اصحاب امام، پنج نفر دانسته است.
برگرفته از کتاب امام سجاد جمال نیایشگران نوشته آقای احمد ترابی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *